– Vi skal reversere tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms