– Må sikre klare skiller mellom nettselskaper og annen virksomhet