Identitet og tradisjoner kan bli utfordret når artene vi høster på er under press. Studerer du helleristningene i Finnmark er det fascinerende å se hvordan forfedrene våre høstet på de samme artene som oss; elg, laks og rype.

Hva om denne tusenårige tidslinja mellom for- og nåtid svekkes eller blir brutt?

Norsk rødliste for arter 2021 forteller igjen at vi må være på vakt. Sist var Fjellrypa og Lirypa rødlistet, men heldigvis har arten stabilisert seg. Nytt er at villaksen rødlistes som «nær truet» sammen med nesten 500 arter i Troms og Finnmark. Det har aldri skjedd før.

Det er mange årsaker til at arter rødlistes - alt fra arealendringer, forurensning, klimaendringer, høsting og fremmede arter, ifølge Artsdatabanken. Mesteparten ligger utenfor hva vi i nord kan gjøre noe med. Vi har likevel et ansvar. Når naturen endres, krever det noe av oss alle.

Derfor er temaet Utmarksbruk på tynn is når vi 8. februar arrangerer gratiskonferansen Nanne 2022 på nett. I særlig grad vil vår tradisjonelle naturbruk påvirkes når både fauna og dyreliv endres. Hver tredje finnmarking over 18 år jakter, fisker eller fangster. Naturen er viktig for oss, den er en del av vår identitet – og for mange årsaken til at vi bor her. I naturen finner vi det gode liv blant planter, dyr og fisk som er tilpasset kaldt klima.

Men vi må venne oss til tanken om at det ikke er utenkelig at viktige ressurser som vi høster av i dag ikke finnes lenger om en del tiår, og vi snakker ikke om en fjern fremtid som ingen nålevende vil oppleve. For en som meg - som har stor glede av å fiske både laks, ørret og røye og jakte på fjellryper - er det et stort tankekors at nettopp disse ressursene kan det bli langt mindre av, og i verste fall forsvinne helt. Da er ikke Finnmark lenger det det har vært, men Finnmark vil fortsatt være Finnmark.

Endringene i klima har allerede skjedd, og mer vil komme. Hvor store endringene blir avhenger av om det internasjonale samfunn blir enige om effektive tiltak, og landene, og til syvende og sist, det enkelte individ, gjør det som må til. Hvis vi skal være forberedt på endringene som kommer, og tilpasse oss i den grad vi kan, må vi ha kunnskap om hva vi har i vente. Vi må vite hvordan vår nye hverdag blir. Hvordan skal vi sikre våre tradisjoner når grunnlaget, naturen, endrer seg?

Alt dette skal vi som grunnforvalter i Finnmark prøve å belyse på Nanne 2022. Vi eies av finnmarkingene og forvalter naturen i lag med naturbrukerne. Det er viktig at vi alle ser det samme bildet og eier problemstillingene ilag. Først da kan vi gi det beste bidraget for alle som bruker vår fantastiske natur i dag – og i morgen.

Jan Olli

Direktør i FeFo