Viserektor Bente Haug ved UiT Norges arktiske universitet anbefaler solid overbooking på utdanning av helsepersonell.

Det støtter vi 100 prosent, basert på at antall kvalifiserte søkere til studiene i Alta er såpass lovende og at behovet er prekært.

Det kan gjøre at opptil 49 kvalifiserte søkere velger sykepleierutdanning i Alta, mens 110 kvalifiserte vernepleiere gjør det samme.

Det eneste som er paradoksalt og trist, er at det norske samfunn må bruke så ørkesløs lang tid på å håndtere forholdet mellom tilbud og etterspørsel.

Det burde være grunnleggende matematikk, på hvilken som helst skole, at mangel på fagfolk bør utløse en formidabel satsing på nettopp utdanning. Bedre rekruttering til helsepersonell og lærere må gi full mobilisering når etterspørselen dropper.

Litt av hemmeligheten er også at høyere utdanning krever noen år, så det gjelder å komme i gang med en gang. Det tar noen år før de melder seg til tjeneste i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Lenge før pandemien var alle smertelig klar over gapet mellom behov og antall helsepersonell – og at lønnsgapet også bidrar sterkt til at unge velger annerledes.

Det er på tide å slå fast at det neppe finnes viktigere jobber, uansett hvordan man snur og vender på det.

Selv en ingeniør, som digger vinterværet vi varter opp med, sløyfer Finnmark uten et oppegående helsevesen for seg selv og familien.

Det har  forundret oss i lang tid at utsiktene til mangel på helsepersonell ikke møtes med full mobilisering, Både unge og godt voksne bør få all tenkelig drahjelp for å velge fag som er grunnlegende viktige for samfunnet.

Etter vår mening burde rekrutteringstallene til eksempelvis sykepleierutdanning blitt ledsaget av en permanent utdanning i Alta, slik kommunestyret enstemmig gikk inn for. Blant det som virkelig hjelper, er nærhet til utdanninger. Derfor har desentraliserte studier blitt et supplement, Vi sier “kjør på” med begge deler, hvis interessen er til stede.

Tiltakene i sommer var meget positive, men kunne ha kommet for mange år siden, som en del av en nasjonal pakke.

UiT og  kommune gikk i gang med pilotmøter før opptaket i oktober, der man gjør et forsøk på å møte potensielle studenter ansikt til ansikt. Unge mennesker, som elever på videregående skoler, kunne sjekke mulighetene  på disse informasjonsmøtene.

Samarbeid er nøkkelen til at samfunnsoppdraget til utdanningsinstitusjonene trumfer andre og mindre viktige hensyn. Basale tjenester for samfunnet må ha forrang.