Senterpartiet har løpt rundt i valgkampen med store ord og løfter om forenklinger og mer lokalt selvstyre i motorferdselloven, og sagt at dette skulle inn som en del av regjeringserklæringen.

Blant annet skrev Senterpartiets Sandra Borch og Toralf Heimdal følgende i et debattinnlegg i Altaposten så sent som i september: «Senterpartiet går for en rask realisering, som innebærer en reell forenkling av motorferdselloven med tilhørende forskrift, med mål om mer motorisert ferdsel og lokalt selvstyre. Dette vil vi kreve som en del av kommende regjeringserklæring.»

Denne uken fikk vi resultatet da Arbeiderpartiet og Senterpartiet la frem sin regjeringserklæring. Det står ingenting om snøskuter-politikk eller om forenklinger og mer lokalt selvstyre i motorferdselloven. Det står i sterk kontrast til lovnadene som kom i valgkampen, og viser Senterpartiet sitt sanne ansikt i snøskuter-politikken.

I dag opplever kommuner som forsøker å legge til rette for snøskuterbruk, for eksempel gjennom rekreasjonsløyper, et stort byråkrati og motstand mot dette arbeidet. Dette er med på å svekke legitimiteten til regelverket, og bidrar til økende frustrasjon. I Troms og Finnmark er bruk av snøskuter en naturlig del av hverdagen, og for mange en måte å få oppleve friluftsliv og livsglede på. Så lenge kjøringen foregår på en fornuftig og ansvarlig måte, er det heller ikke store negative konsekvenser ved bruken av snøskuter i naturen.

Høyre har vært en pådriver i arbeidet med å anerkjenne snøskuter som et viktig fremkomstmiddel for friluftsliv og næringsliv. Det er med Høyre i regjering at avstandskravet for bruk av snøskuter er endret slik at kommunene selv bestemmer om de vil ha det eller ikke, og det er med Høyre det nå er satt i gang et arbeid med å gjennomgå motorferdselloven med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati.

Min bekymring er at det arbeidet som Høyre har satt i gang settes på pause. Både fordi Senterpartiet ikke har prioritert det i sin regjeringserklæring og fordi Senterpartiet styrer på SV sin nåde i Stortinget, og SV er ikke akkurat kjent for å ville gjøre forholdene for bruk av snøskuter enklere og bedre.

Høyre vil ha økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati i spørsmål om motorferdsel i utmark, og det kommer jeg til å jobbe for som stortingsrepresentant de neste fire årene.

Erlend Svardal Bøe (H)

Stortingsrepresentant