Tale i forbindelse med markeringen av 6. februar ved UiT.

Kjære studenter, ansatte, ledelse og gjester

Takk for invitasjonen, og det er en glede å være her å feire dagen med dere.

Feiringen vår har vokst fra år til år, og over det ganske land er det mange ulike markeringer i dag. Jeg er veldig glad for at store utdanningsinstitusjoner som UiT – Norges Arktiske Universitet, markerer denne dagen.

For meg er det en stor glede å se at det samiske får være i sentrum og skinne på en dag som denne. Det samiske har vært holdt skjult altfor lenge. Fornorskningspolitikken har medført mange skader, også for majoritetssamfunnet. Den norske befolkningen har ikke fått lære oss å kjenne.

I neste måned skal Sametingets plenum behandle rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Det er en av de viktigste sakene som Sametinget behandler i vår historie. Det samiske samfunnet signaliserer at vi har tydelige forventninger til myndighetene om hvordan vi ser det som best å gå videre med denne prosessen. Forsoning er et langsiktig mål, som forutsetter at gammel urett blir rettet opp. Det er et stort arbeid som storsamfunnet må ta del i. Derfor er jeg stolt og glad for at UiT – Norges Arktiske Universitet, så tydelig har sagt at undervisningssektoren har et stort ansvar i den store arbeidet som ligger foran oss.

Jeg ønsker også å takke dere unge som er studenter, for at dere engasjerer dere i de store og viktige sakene i vårt samfunn. Deres stemme er viktig og dere har påvirkningskraft. Fosen-saken er bare et eksempel på hvordan spesielt engasjementet fra de unge vekket en stor samfunnsdebatt nasjonalt. Vi har så mange kloke unge, og jeg er trygg på at fremtiden i Sápmi er god med dere som skal stake ut veien videre.