Finnmarks befolkning ble rådspurt og svarte overveldende NEI til sammenslåing med Troms. Det er derfor positivt at «storfylket» skal oppløses.

Kystpartiet var imot tvangssammenslåingen og hilser oppløsningen velkommen. Enhver som kan lese et kart ser at storfylket ikke vil være en funksjonell enhet og denne enheten tar heller ikke høyde for kultur og historie.

Det har i lang tid vært uttalt fra enkelte Alta-politikere at hvis Finnmark igjen frigjøres så  skal Alta gå over til Troms. Alta-politikerne som tror at alt skal bli så stort og svært i Alta om de blir en del av Troms, har nok ikke hørt soga om Tormod Kark.

Det er mye visdom i de eldre sagaene. De som tror at svik og sølvpenger er måten å få det svært på, kan om de ikke blir hodeløse, fort ende opp som en fattiglem uten fødetilbud og langt mindre eget sykehus.

Alta som vil være en «stormakt» som en del av Finnmark, men som en del av Troms vil Alta være husmann langt fra beslutningstakerne i Tromsø.

Hvis man skal få et levende folkestyre må valg- og administrasjonsenhetene avspeile også kultur og historie, og da sier det seg selv at Alta hører hjemme i Finnmark.

Ahmed Aadan Warsame

Fylketleder Kystpartiet

Finnmark og Troms

foto
Ahmed Warsame mener Alta hører hjemme i Finnmark. Foto: Privat