Uka før Sigbjørn Gjelsvik (SP) ble utnevnt til kommunal- og distriktsminister hadde Pasientfokusteamet og jeg møte med Gjelsvik og hans rådgiver.

Det var viktig å få legge fram for Gjelsvik hvordan Putins krig påvirker Øst-Finnmark og Finnmark som helhet. Det gjelder både manglende sivil og militær beredskap. Vi er liksom på hælan beredskapsmessig. Det har vært en villet politikk over år som har ført oss dit - men nå må regjeringen ta tak for å utvikle Finnmark beredskapsmessig - ikke minst sivilt.

I samtalen med Gjelsvik viste jeg til statsminister Jonas Gahr Støre sin tale ved Universitet i Tromsø i februar i år. Støre sa at det er «helt åpenbart at den sterke befolkningsnedgangen i Finnmark er en utfordring for mer enn Finnmark. Det er også en utfordring for landet. Vi kan ikke ha et tomt rom på grensa til Russland og til Arktis.»

Pasientfokus utfordret Gjelsvik på hvordan dagens regjering har tenkt å fylle tomrommet en synkende befolkning i Finnmark har. Vi i Pasientfokus ser det som helt naturlig at dagens regjering styrker de positive elementene i Finnmark som skaper bolyst og aktivitet – ikke minst for unge mennesker som føder barn - og eldre som har store helseproblemer. Det gjelder også å sørge for en sivil beredskap i fylket - både innen forsvar, samferdsel og helse. Vi tar det som en selvfølge at Kirkenes sykehus blir ferdigstilt. Men det er også slik at beredskapen for fødende, akutt syke og eldre mennesker i Finnmarks største region må ferdigstilles - det betyr at Alta må få fødeavdeling og geriatri. I tillegg må alle kommunene i Finnmark få teleteknologiske løsninger slik at pasienter alltid blir sendt til riktig behandlingssted til riktig tid - og ikke minst: Pasienter må slippe å reise lange veier til undersøkelser som varer 15 minutter - det er utmattende og ikke forenelig med god og tidsriktig helse- og sykehus beredskap for fremtiden.

Denne vinteren har jeg laget en brosjyre som alle i regjeringen har fått - med fokus på deler av den sivile beredskapen som mangler i Finnmark. Vi har fått utredningsavdelingen på Stortinget til å hente inn tall for fødeavdelinger og drift av disse - slik at vi har noe å sammenligne med. Det er underlig å se hvor lite penger som skal til for at Alta skal få et tilbud som folk beredskapsmessig etterspør.

Tirsdag kommer altså Sigbjørn Gjelsvik kommunal- og distriktsminister (SP) til Alta. Gjelsvik ønsker nok å selge regjeringens politikk inn til befolkningen i Alta - slik at folk skal stemme NEI til Troms om få uker. Etter å ha vært på Stortinget og jobbet intenst med saken er det ikke greit å si hva regjeringens politikk er for Alta og Finnmark.

Befolkningen i Alta må for eksempel få vite hva de får igjen for å bli i Finnmark versus det å si ja til Troms. Vi i Pasientfokus har sagt klart i fra - også til Gjelsvik at SP og Ap i regjering, med SV som støtteparti, må sørge for at Alta får fødeavdeling og geriatri.

Din stemmeseddel den 10 mai - er DITT forhandlingskort over hva DU mener er viktig. Det er faktisk nu toget går. HUSK: Når det gjelder om Alta skal få fødeavdeling og geriatri er det ikke pengene det står på - det er den politiske viljen til å ivareta hele Finnmarks befolkning som likeverdige innbyggere. Folkeavstemming om hvor Alta skal høre til i fremtiden er, slik jeg ser det, et svært viktig forhandlingskort velgere i Alta har. Bruk det kortet klokt!

Irene Ojala, Pasientfokus