Respekterte Oslo Economics laget en rapport vi mener mange politikere og beslutningstakere i helseforetaket burde ha lest og brydd seg om for 6-7 år siden.

I stedet brukte de alle krefter på å tvinge gjennom beslutninger på autopilot for Vest-Finnmark, avgjørelser vi mener har mattet ned økonomien, gjort det verre å skaffe fagfolk og overkjørt opplagte demografiske utviklingstrekk. For eksempel folketall og bosetting.

Mangel på tilfang av helsepersonell er en av de store utfordringene for norsk helsevesen og en av årsakene til at Helse Nord har fått et nokså umulig mandat fra helseministeren.

Skal vi ta forslagene til de ulike arbeidsgruppene på alvor, skal man langt på vei bygge ned det man tross alt har forsøkt å bygge opp i Hammerfest, Alta, Karasjok og Kirkenes. Det er brukt milliarder på bygg og utstyr, uten å gjøre annen enn å pusse på sementert struktur. Det betyr at dimensjoneringen ikke nødvendigvis matcher behovet.

Hvis man allerede rundt 2005, da sykehusdebatten i Vest-Finnmark våknet til liv, hadde brukt tiden på en kunnskapsbasert og helhetlig utredning, tror vi situasjonen ville vært annerledes.

En slik utredning kunne gjort at ulike regjeringer ville sett at det var en dårlig ide å reise bort penger og heller satset der det tross alt er lettest å rekruttere personell.

I tillegg mener vi man burde satset knallhard på eksempelvis sykepleierutdanning i Alta, nettopp for å utnytte potensialet der rekrutteringen har best kår.

I frustrasjon over mangel på utredning, valgte Alta kommunestyre å investere 500.000 kroner på utredningen til Oslo Economics. Faren for at det hele ble oppfattet som er bestillingsverk var stor, men vi tror det er verre enn som så.

Rapporten ble sannsynligvis ikke lest med annet enn uvilje, hvis det overhode ble lest. Vi registrerer at dagens ledelse er kjent med rapporten, men sier ingenting om innholdet.

Direktør Finn Henry Hansen var i 2016 krystallklar i sin omtale av Altas bestilling: Alta kommune kan like godt brenne tusenlapper på torget, mente han. Han lovet i stedet at Helse Nord skulle få helsetilbudet til å skinne som Nordlyskatedralen i Alta.

Vi tror vi kan enes om at dette er og blir et kompromiss, selv om Klinikk Alta har mange kvaliteter.

Her var det nok litt humor fra godeste Finn Henry, men vi tror det sier en hel del om holdningen til et kunnskapsbasert bidrag. Det var null verdt, ikke minst på grunn av forsteinete politiske føringer fra flere regjeringer.

I lys av denne prosessen er det fullstendig absurd å se den selvpiskingen som pågår i hele landsdelen for å tilpasse seg virkeligheten. Nå skal man i løpet av noen vintermåneder bestemme seg hvor man skal nedskalere tilbudet på flunkende nye sykehus og klinikker.

Hadde det vært en ide å starte med en helhetlig utredning og plan basert på virkeligheten? For deretter å bruke ressursene basert på hva som ville tjent pasientene?

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør, Altaposten