Teater og kultur er viktig i et hvert samfunn, men komedier og farser bør fremføres på teater- og revyscener, og ikke på politiske arenaer. Når komediene i tillegg ikke har en lykkelig slutt, men stø kurs mot tragedie, blir det hele en trøstesløs forestilling som framkaller satire hos befolkningen.

Hovedårsaken til dagens økonomiske problemer er et resultat av elendig politisk styring, en politisk styring som fører til konkurser og personlige økonomiske tragedier.

Vi innser at politikk må baseres på fornuft og framsynthet, og ikke styres etter foreldede ideologiske retningslinjer eller av grådige pressgrupper.

Vår vannkraft og landets gass- og olje ressurser har gjort Norge til et rikt land, med konkurransefordeler i alle former for energikrevende produksjon.

Oljefondet gir mulighet for forutsigbarhet og stabil produksjon og verdiskaping. Vi har nok elektrisk kraft til eget behov, og det er utilgivelig at våre politikere som leder en oljeproduserende nasjon, ikke har sørget for at vi er selvforsynt med diesel, bensin og andre fossile oljeprodukter, som kunne sikret landet stabil tilgang på drivstoff med kontrollerbare priser.

Vår inntreden i det europeiske kraftmarkedet er en politisk skandale som har skuffet og provosert befolkningen. Vi har gitt fra oss selvråderetten over vannkraften, som har gitt oss akseptable strømpriser, og vært en bærebjelke for norsk økonomi og industri.

Flyktningene fra Ukraina belaster norsk økonomi, men våre økonomiske problemer er selvforskyldt. Vi hadde mulighet til å beholde, eller til og med redusere strøm- og dieselprisene. Det ville sikret økonomisk stabilitet, styrket befolkningens og industriens overlevingsevne, og kontinuerlig produksjon og verdiskaping.

Alle normale mennesker forstår at økte strøm- og drivstoffpriser var årsaken til den prisstigningen og renteøkningen som nå fører til konkurser og personlige økonomiske tragedier. Deres bortforklaringer blir en parodi uten troverdighet.

Vi må ta tilbake kontrollen over våre kraftressurser, slik at vi igjen kan sikre forutsigbare og rimelige strømpriser over hele landet. Vi må utnytte stabiliteten i våre vannkraftressurser, og bygge ut kapasitet som gjør det mulig å selge strøm til Europa når det er lite vind.

Europa har gjort knefall for «det grønne skiftet», faset ut sine atomkraftverker, satset på vindkraft, og gjort seg avhengig av vår stabile vannkraft. De vil betale godt for denne bufferkraften. I tillegg kan vi stille krav om gunstige kjøp av overskuddskraft i vindfulle perioder, slik at vår strømeksport ikke påvirker landets tilgjengelige kraftressurs.

Fossil energi vil bli motarbeidet til påstanden om menneskeskapte klimaendringer blir avslørt, og et eventuelt grønt skifte kan gjøres på en forsvarlig måte.

Thorium kan være framtidens energikilde. Vi har enorme forekomster av Thorium og penger til å utvikle teknologi for å utnytte denne energiressursen. Det vil være en teknologi som kan eliminere energikrisen, og sikre verdenssamfunnets tilgang til ren energi i framtiden. Hvorfor skal vi, med våre økonomiske ressurser, «sitte på gjerdet å vente» på at andre skal finne gullegget?

Gjennom effektivisering, utbygging og ny teknologi kan vi utnytte vannkraften bedre. Vi kan produsere strøm i havstrømmene langs kysten, og bygge fjernvarmeanlegg meg varmepumper som henter energi fra havet. Elektrifisering er galskap når gasskraften skal erstattes av rådyr, subsidiert, ustabil og miljø ødeleggende vindkraft, med høyst usikre investeringsbehov!

Bjørn Odden