Så Debatten på NRK etter regjeringens pressekonferanse hvor meteren, skjenkestopp og andre smittevernstiltak ble iverksatt med det resultatet at avbestillingene begynte å renne inn rett etter pressekonferansen til oss og andre reiselivsbedrifter, hoteller og restauranter.

Nu har vi levd i en berg- og dalbane med denne pandemien i 2 år. Vi som driver reiselivsbedrifter har vært i ringen som Mike Tyson i 2 år for å klare å stå han av gang på gang når de forskjellige smittevernstiltakene kommer fra staten, uten et eneste snev av forutsigbarhet i de forskjellige tiltakene som blir presentert på pressekonferanser.

På samme tid har ikke staten gjort noe tiltak for å øke intensivplasser på norske sykehus.

Vi alle vet at det er mangel på sykepleiere og leger på norske sykehus. Det har det vært i lenger tid, lenge før covid og det har ikke blitt gjort noe tiltak for å bedre situasjonen for økt bemanning og pengebruk under pandemien heller.

Mens vi slåss for å berge våre bedrifter så virker det som at staten sover.

Vi er 5,4 millioner innbyggere i Norge hvorav 320 personer er innlagt på sykehus med covid. Det interessante er at det kun er 3 % av alle innlagte pasienter på norske sykehus som er covid pasienter og da sier statsministeren at Norge er nær en overbelastning av helsevesenet og med det tilbake til start der vi var i mars 2020.

Helse Sør-Øst kan ifølge demmes egen beredskapsplan ta imot 2600 covid pasienter og ha 700 tilgjengelige intensivplasser. Helse Sør-Øst dekker ca 60 % av Norges befolkning. Men det koster selvfølgelig penger. Penger staten har bare viljen er tilstede.

Sjansene er store for at vi i Norge kunne levd tilnærmet normalt hvis staten hadde økt kapasitet på sykehusene i løpet av de to årene som har gått når vi vet at 80 % av dem over 80 år aldri må inn på sykehus med covid smitte og for de yngste er det 99,9 % som ikke trenger å legges inn på sykehus med covid. Vi vet også at det dør ca 1000 mennesker av influensaen i Norge hvert år. Tallet på døde av covid er 1096 mennesker i løpet av to år. Hvis man ser på statistikken i Norge så er det lite som tilsier at vi er i en alvorlig situasjon.

Blir det en ny gjenåpning i mars med påfølgende stenging i mai?

Og sånn blir det å gå framover i all sin tid mens det å få noe i korona kompensasjon fra kommunen eller staten er like treffsikker som å vinne i Joker Nord for vår del.

Per Aslak Luuso

Luuso AS