Alta Ap fikk fullt gjennomslag i årsmøtet i Finnmark Ap for kravet om høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for ansatte i barnehage og skole. I dette innlegget tar vi for oss bemanningskrisen i barnehagene våre.

“Finnmark Arbeiderparti vil jobbe for å løse bemanningskrisen i skole og barnehage. Satse på å bedre arbeidsvilkår, lønn og status slik at flere ønsker seg til bransjen og blir i yrkene. Finnmark Arbeiderparti vil jobbe for å ta i bruk strakstiltak for å avhjelpe den akutte situasjonen vi er i. Lønninger både under og etter utdanning på alle nivå må økes for ansatte i skoler og barnehagene, også for andre ansatte som jobber i sektoren.” - Støttes, sendes Arbeiderpartiets fraksjon i utdanningskomiteen på Stortinget og programkomiteen

Barnehage-Norge er i krise. Det er en bemanningskrise i våre barnehager som blir verre og verre. Det er en nasjonal krise som krever løsninger på nasjonalt nivå. Flere barnehager stenger avdelinger, eller hele barnehager i perioder. Foreldre blir bedt om å hente barn tidligere eller levere senere.

For at barnefamilier skal kunne etablere seg i Alta, Finnmark, og hele landet må vi ha barnehageplasser til barna deres, og da må vi ha ansatte til barnehagene våre. Det er et viktig og nødvendig rekrutteringstiltak for andre yrkesgrupper at vi har barnehageplasser å tilby. Samtidig som vi mangler ansatte i barnehagene våre, mangler vi fagfolk i andre samfunnskritiske yrkesgrupper og ellers i både offentlig og privat sektor.

Kommuner kjøpslår om å få tak i barnehageansatte, og enkelte går til drastiske tiltak for å rekruttere nødvendig personell. Det søkes etter personale til hele, halve, og prosentvise stillinger. Det søkes etter tilkallingsvikarer på alle plattformer.

Barnehagen er det første steget i barnas utdanningsløp, og kanskje det viktigste for å utjevne sosial ulikhet. Barnehagen er ikke et oppbevaringssted for barna, men er viktig, kyndig, og krevende sosialt og pedagogisk arbeid. Det er i barnehagen fremtidens lærere, sosionomer, ingeniører og ledere møte på fellesskapet, og starter reisen mot å bli det dem skal bli.

Barnehagene må ha nok ressurser til å følge opp hvert enkelt barn. Det krever at vi har bemanning, og godt kvalifisert personell som kan gi barna våres omsorg, oppfølging, og utdanning for fremtiden. De ansatte i våre barnehager er hverdagshelter som får samfunnet til å gå rundt. Uten dem stenger barnehagene som får enorme negative ringvirkninger.

Likevel, barnehageansatte kan ikke leve av en klapp på skulderen, velmenende tanker, og sitt engasjement alene. Det er høyt sykefravær og stort frafall, barnehageansatte forlater yrket for andre jobber hvor det er mindre belastning og bedre betalt. Selv om de har lang erfaring, høy kompetanse, og kjærlighet for yrket. På landsbasis er det rundt 16000 som er i reservestyrkene som har kompetanse til å jobbe i barnehage.

Lønn og arbeidsforhold for ansatte i barnehagene er svært kritikkverdige. De lavest lønnede; ufaglærte assistenter kan tjene ned til 125 kr timen. Ansatte – altså ikke tilkallingsvikarer – kan ligge på en timelønn på 180 kr timen før skatt.

Arbeidsforholdene i barnehagene som innbefatter, mye ansvar, høyt støynivå, lav lønn, med mange som har en mening om hvordan du skal utføre din jobb. Det er flere og flere barn som trenger ekstra oppfølging og flere foreldre som trenger veiledning, uten at man får mer ressurser til dette. Dette er noen av grunnene til at man heller ønsker seg til andre yrker og arbeidsplasser.

Vi må tilby attraktive arbeidsplasser for å ivareta og beholde de ansatte vi har, og samtidig rekruttere nye fagarbeidere og pedagoger til barnehagene våre. Barnehageansatte må ha bedre arbeidsvilkår, høyere lønn, og lønnes for kompetanse, og videre- og etterutdanningen de tar. Krisen må løses nasjonalt gjennom trepartssamarbeidet, og da må alle partene innse at det er en krise som krever handling nå.

Anita Romsdal (Ap), leder Østre Alta

Arbeiderlag og kvinnepolitisk kontakt Alta Ap

Morten Simensen Haldorsen (Ap)

Kommunestyrerepresentant, nestleder i hovedutvalget

for oppvekst kultur og integrering

Sekretær Alta Ap

Anita Romsdal (Ap) Foto: Privat
Morten Simensen Haldorsen (Ap) Foto: Privat