– Andelen som har psykiske plager er nesten fordoblet

foto