Hvert eneste år dør 260 mennesker i Norge av overdose. 260 mennesker i lille Norge. Tusenvis flere sliter. Både de som står i det, og pårørende. Vår måte å behandle de som bruker, kjøper eller besitter mindre mengder narkotika er utdatert, og inhuman.

Det er på høy tid med en rusreform som anerkjenner at rusmisbruk er et helseproblem- ikke en kriminell handling. Rusmisbruk er ofte et symptom på dypere problemer. Det kan være psykiske problemer eller sosiale utfordringer. Dagens system skyver allerede sårbare mennesker mot avgrunnen.

Slik skal det ikke være. Ved å behandle rusmisbruk på riktig måte og tilby støtten de trenger kan vi få en positiv endring, for individet, og fellesskapet. Rusreform vil innebære avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk. Det vil frigjøre enorme ressurser som kan brukes på forebygging, behandling og rehabilitering av rusavhengige.

I stedet for å straffe mennesker som sliter, må vi tilby dem den nødvendige støtten og behandlingen de trenger for å komme seg videre i livet. En rusreform vil senke stigmaet rundt rusmisbruk, og hjelpe de som trenger samfunnet mest. I dag er det mange som ikke tar kontakt med helsetjenesten på grunn av straffen det medfører.

Ved å endre regelverket kan vi oppmuntre flere til å søke hjelp for rusproblemer og psykisk uhelse. Det er forferdelig at de som sliter må streve med det helt alene, noe som i verste fall kan føre til overdose. Mennesker som sliter med rusmisbruk fortjener ikke straff, men støtte og behandling.

Mange i Norge er imot avkriminalisering i frykt for at det normaliserer narkotika, men statistikken motbeviser denne frykten. I Portugal ble alle former for narkotika avkriminalisert i juli 2001, og dette har hatt store positive virkninger. De har faktisk opplevd at færre ruser seg etter avkriminalisering.

Det Portugal valgte å gjøre er banebrytende og den nye rusreformen har fått mye skryt. Ifølge International Narcotics Control Board (INCB) mener de at dette er den beste løsningen funnet. Verdens helseorganisasjon stiller seg også positivt bak Portugal. Hvorfor skal ikke da Norge følge etter når vi tydelig ser at dagens regelverk ikke fungerer?

Avkriminalisering vil frigjøre betydelige ressurser i rettsvesenet og politiet, som i stedet kan brukes på forebygging og behandlingstilbud til de som trenger det. Vi vet at forebygging og behandling er langt mer kostnadseffektivt og samfunnsnyttig, enn kriminalisering og fengsling.

Da er det meningsløst å fortsette på en vei som ikke fører til målet om et samfunn for alle. Vi må føre en politikk som tar vare på de svake i samfunnet og setter fellesskapet først! Hvis Norge skal fortsette å være ett av verdens beste land å bo i, så må vi jobbe for det. I Norge burde vi ta vare på alle som sliter, også de som sliter med rus. Skal vi ta vare på alle må vi ha en endring. Rusreform, nå.

Magnus Vassvik, leder av AUF i Finnmark Nora Othelie Gåre-Engebretsen, leder av Porsanger AUF Lavrans Lyngstad, leder av Alta AUF

Nora Othelie Gåre-Engebretsen, leder av Porsanger AUF Foto: Privat
Lavrans Lyngstad leder Alta AUF. Foto: Privat