2022 er året frivilligheten skal feires!

I flere aviser og på sosiale medier pågår det en debatt om bolyst. Hvordan den kan økes og hvordan den kan rammes. Forum for natur og friluftsliv i Finnmark ønsker å løfte opp frivilligheten som en svært viktig faktor for bolyst.

Vi mener våre frivillige organisasjoner innen natur- og friluftsliv fortjener mye heder og ære for den innsatsen de bidrar med i Finnmark.

De deler kunnskap, tar med seg folk på tur, forsvarer og legger til rette for gode naturopplevelser. Alt er gjort frivillig og på dugnad. Ofte blir dette tatt for gitt i mer sentrale strøk av Norge, men i Finnmark er vi få, og da teller hver eneste dugnadstime. Frivilligheten som ofte benevnes som selve limet i samfunnet skal feires! Hvordan hadde det sett ut i Finnmark hvis vi ikke hadde hatt frivillige organisasjoner og medlemmer?

Husk at det var frivillige som brukte hele sommeren i 2021 på å bekjempe pukkellaksen i elvene. Det er frivillige som merker trygge stier og inviterer på tur. Det er frivillige som tømmer fjæra for søppel. Og frivilligheten bidrar til at arealplanlegging i kommunene får et bredt perspektiv, og hjelper til med å ivareta trivsel og bolyst for Finnmarkingene. Verdien av frivillighet er enorm regnet i penger, og enorm regnet i bolyst og tilhørighet.

Pandemien har gjort ting vanskeligere for frivilligheten, det har vært avlyste arrangementer, turer og aktiviteter. Utendørsaktiviteter kan nå foregå som normalt ifølge helsenorge. Så nå kan vi igjen delta på opplevelser i naturen. Da håper vi at du blir med på laget. Vit at du er hjertelig velkommen til å bli medlem i en natur- og friluftslivsorganisasjon.

18.-19. januar er det offisiell åpning av «Frivillighetens år 2022» i fylket. Aktiviteter, markeringer og feiring av frivilligheten er i gang. Og til alle frivillige, dere utgjør en fantastisk forskjell og fortjener å bli feiret i 2022.

Per Erik Motrøen

Koordinator Forum for

natur og friluftsliv i Finnmark