I debatten om fylkesoppløsningen av Troms og Finnmark forsøker ofte motstanderne av selvstendige fylker å spille opp den falske konflikten om at oppløsningen vil gå utover tjenestene i Finnmark.

Det er feil. Våre partifeller finansminister Trygve Slagsvold Vedum og kommunalminister Bjørn Arild Gram har slått fast at staten dekker engangskostnadene ved oppløsningen.

Så snart Senterpartiet og Arbeiderpartiet kom inn i regjeringslokalene startet den nye satsingen på hele landet – en aktiv distriktspolitikk som tjener Finnmark. I justeringen av budsjettet fikk regjeringen på plass 44 millioner kroner mer til kommunene i Finnmark. En millionsatsing på barnehager, eldreomsorg og skoler – tjenestene som er nær oss i hverdagen. Men regjeringen stopper ikke med styrking av kommuneøkonomien, økning av Finnmarks-fradraget og reduserte ferjepriser. Vi skal redusere prisene på kortbanenettet, prisene på hurtigbåtrutene og utvikle nye arbeidsplasser i Finnmark. For det nye Finnmark må bli noe helt annet enn det gamle Finnmark.

Oppløsning betyr at Finnmarks små lokalsamfunn ikke blir enda mindre, at lokale politikerne sitter i Finnmark og at disse har en bedre forståelse for behovene til Finnmarks lokalmiljøer. Høyre lyttet ikke til befolkningen i Troms og Finnmark ved tvangssammenslåing, det gjør denne regjeringen.

Troms og Finnmark er et enormt fylke med store avstander og ulike behov. Avgjørelser som er riktige for Senja, er ikke nødvendigvis riktige for Vardø. Behovene i Kirkenes er ikke like som i Harstad. Politikken og politikerne må derfor ha en lokal tilknytting og kjempe den lokale saken. For en representant fra Finnmark på fylkestinget kjenner Finnmark bedre enn Troms, akkurat som en stortingsrepresentant fra Vestfold kjenner Vestfold bedre enn Telemark.

Større avstander mellom folk og folkevalgte gir grobunn for økt ulikhet og avmakt som tærer på tilliten. Nærhet og lokal kjennskap er forutsetningen for god regional politikk. Det er også en viktig del av det demokratiske prinsippet om at folkevalgte skal holdes ansvarlig. Derfor skal staten ta regningen for oppløsingen, for valget skal ikke handle om fylkeskommunens finanser men om grunnleggende verdier.

Vi ønsker tjenester nær folk og folkevalgte som kjenner nærmiljøenes behov. Da må politikerne ha tilknytning til områder de skal styre. Kommunene og fylkeskommune må satses på. Senterpartiet i regjering vil fortsatt satse på Finnmark. En del av den satsingen er å utvikle fylkeskommunen videre med nye oppgaver og mer midler, ikke å legge den ned slik Høyre ønsker.

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Kathrine Kleveland (Sp)

Stortingsrepresentanter