Tirsdagens kommunestyremøte var en gledens dag for elever, lærere og andre ansatte i Altaskolen, politikerne tok et felles ansvar om å bygge en framtidsrettet og bærekraftig skolestruktur som vi holde seg også over neste valg.

Det politiske arbeidet som ble gjort på tvers av partigrenser er slik det bør være når det gjelder så store saker i Alta-samfunnet.

Vedtaket som er gjort vil være med på å gjøre Alta til en attraktiv plass for tilflyttere, det vil gjøre Alta til en kommune hvor nyutdannede lærere vil ønske å jobbe. Vi vet at skolebygg ikke alene gjør en skole bedre, men vi som jobber i skolen vet at moderne skolebygg er med på å kunne gjøre undervisningen bedre slik at den treffer flere elever.

Det gjør at vi har mulighet å variere måtene å lære på, det gir oss mulighet til å tilpasse undervisningen bedre, gjør oss mulighet til å ha flere grupperom tilknyttet til klassen og ha gode spesialrom til porsktist estetiske fag (musikk, Kunst og håndverk, mat og helse).

En moderne skole med flere trinn gjør at man kan bygge miljøet rundt elevene, man får muligheten til å ha flere miljøveiledere, helsesykepleiere, samisklærere på de nye skolene. Dette vil gjøre elevene bedre rustet til å takle de problemene som de unge opplever.

De skolene som ikke blir bygget ut må vi ikke glemme, disse må også få et løft for at de skal kunne utvikle seg, både når det gjelder fasiliteter og læremidler.

Nå må vi politikere lytte til lærerne om hvordan vi skaper en Alta-skolen som kan løfte elevene faglig, vi må også være lydhør på hvordan innholdet i skolen skal være. Vi i Alta SV kommer til å jobbe med å få til en skole hvor skolearbeidet gjøres på skolen, ikke hjemme. En leksefri skole vil være med på å gi alle elevene like muligheter, uten at foreldrenes kompetanse er avgjørende for at elevene lærer. Skoler som har leksefri melder om mer motiverte elver, mindre konflikter i hjemmet og gir elevene mer fritid.

Skoledagen til elevene har blitt lenger og lenger de siste 25 årene, dette gjør at elevene har fått flere timer på skolen hvor læring skal foregå. Lærere jeg har snakket med som sier de er for leksefri skole at vi klarer ikke å få til den mengde lesingen som behøves for å bli en god leser, dette må skje hjemme. Men om elevene hun har 15. minutter lesing hjemme er dette blir dette automatisk tilpasset den enkelte elev.

Jeg har tro på at vedtaket som ble gjort i kommunestyret vil styrke Altaskolen og vi slipper å gjøre skolestruktur til en sak i valgkampen. Nå skal vi diskutere innholdet i skolen.

Tore Grøtte, SV

Ordførerkandidat