«Hovedmålet vårt er å ha et minst like godt helsetilbud til befolkningen i framtida. Vi vet at vi blir flere eldre og at vi vil trenge et helsevesen som fungerer optimalt. Men for at vi skal klare det er vi helt avhengig av å tenke smartere», uttalte styreleder Lena Nymo Helli i Finnmarkssykehuset til iFinnmark 7. mai i år.

Tenke smartere, ja. Akkurat! Det høres ut som en veldig god ide. Kanskje tenke litt nytt også…? Men da er det helt avgjørende å ta virkeligheten innover seg og erkjenne at et helseforetak i total økonomisk krise, som vi nå er vitne til, selvfølgelig er et direkte resultat av at store deler av det politiske miljøet, nærmere bestemt Arbeiderpartiet, SV og Høyre – både fylkeslagene i Finnmark og moderpartiene sentralt – i mer enn et tiår har vist seg å være solid vaksinert mot en faktabasert saksbehandling.

Med hælene i bakken og armene ut har de utrolig nok skrubbet imot og drevet en innbitt kamp for å FORHINDRE en uavhengig, kunnskapsbasert, helhetlig og oppdatert konsekvensutredning av sykehusstrukturen i fylket vårt.

En utredning som skulle sikret en mest mulig effektiv, fremtidsrettet og bærekraftig utnyttelse av helseressursene for HELE Finnmark – ikke bare for Alta, som de hele tiden har ønsket å fremstille det.

Så immuniteten mot helt nødvendige endringer har nok inntrådt for lengst. Dessverre finnes det ikke en vaksine mot slik kunnskapsvegring – men om den fantes ville de vel ikke tatt den uansett. Logikken – eller rettere sagt mangelen på logikk – bak en slik holdning er jo like enkel som den er absurd: Kom ikke trekkende med fakta, vi har allerede bestemt oss. Alt skal være som det alltid har vært – fordi det alltid har vært sånn. Koste hva det koste vil.

Ikke særlig smart, for å si det forsiktig. Og hvordan et ansvarlig styre både i Finnmarkssykehuset og Helse Nord har kunnet stille seg bak en slik kunnskapsløs og bakstreversk holdning fra disse politikerne – til tross for at det slett ikke har manglet advarsler – må sies å være et stort mysterium. Ikke særlig smart, det heller, må vi vel kunne konstatere…

Resultatet av denne bakstreverske holdningen har vi jo sett lenge; den økonomiske krisen har økt i omfang nærmest dag for dag. Prisen betaler vi nå, blant annet i form av krise i psykiatrien og stadig nye kutt i antall sengeplasser over hele fylket.

Og sluttregningen har vi nok dessverre ikke sett ennå…

Magnar Leinan