Sauebonden i Nesseby og finansmegleren fra Ullern

foto