Hvis SV har lyst på en politisk seier helt nord i landet, kan de sørge for å løfte Finnmarksløpet inn i forhandlingene på Stortinget og sørge for å gjenopprette tilliten til folkevalgte på Løvebakken. Den er nemlig temmelig frynsete etter de siste ukene.

Regjeringen Solberg surret det skikkelig til ved å utelate Finnmarksløpet fra forslaget til statsbudsjett, uten noen form for begrunnelse eller debatt.

Forutsetningene da avtalen ble knesatt var at Finnmarksløpet skulle få fem millioner kroner årlig fram til 2023, en utviklingspakke som betyr svært mye for det populære løpet, men også merkevarebygging og reiselivsnæringa i nord. Da tar det seg dårlig ut å forlate sleden før de har kommet seg ut gågata.

Vi vet at det var den frafalne regjeringskameraten Frp som gjorde jobben og sørget for jubel i korridorene på Kunnskapsparken, men vi tror mange blir en smule oppgitt over at en avtale ikke er en avtale så kort tid etter at den ble inngått. At ting salderes hvert år er så sin sak, men dette er ikke beløp som velter lasset for noen.

Hvis det var en misforståelse og alle partier var hjertelig enige om at formålet er godt og viktig, så var håpet at Ap og Sp klarte å ratte den på plass etter overtakelsen. Slik gikk det ikke.

I tilleggsproposisjonen fra duoen Arbeiderpartiet og Senterpartiet så vi heller ikke snurten av en redningsaksjon – så da må det siste halmstrået være at SV setter hardt mot hardt i Stortinget.

Vi tenker at duoen Torgeir Knag Fylkesnes med base i Troms og Kirsti Bergstø med med røttene solid plantet i Finnmark, kan ta affære før de presenterer sitt opplegg mandag.

I flomlyset fra Stortingets forhandlinger har de muligheter til å løfte inn gode saker. Ettersom både Sp og Ap er enig i selve saken, har SV en utmerket anledning til å få applaus langs hele traseen, fra Alta til Kirkenes. Lykke til!