Skolestrukturdebatten i Alta har pågått i flere år, og nok en gang har kommunestyret fattet et vedtak i saken.

Foreldre, lærere og andre i Altasamfunnet har engasjert seg i debatten. Et engasjement rundt barnas vilkår og muligheter for læring og utvikling synes Utdanningsforbundet er både viktig og bra. Det handler tross alt om det aller viktigste vi har i samfunnet, framtida til våre barn§

Det er delte meninger om vedtaket om en sentrumsnær 3-parallell skole. Det finnes gode argumenter fra begge sider. Felles for alle er likevel ønsket om en god skolehverdag for barna.

Det er viktig å bevare engasjementet rundt skolen, uavhengig av om man er fornøyd med vedtaket eller ikke. Det er fortsatt mange faktorer som vil påvirke barnas skolehverdag, og det må vi ikke glemme i tida framover.

Altasamfunnet må engasjere seg slik at politikerne sørger for de rammefaktorene vi trenger for en best mulig skolehverdag for våre barn. Vi må sikre at antall elever pr. lærer minker, slik at hvert barn blir sett og får opplæringen bedre tilpasset deres nivå og muligheter.

Vi må sørge for at rammefaktorene legges til rette for at skolelederne har muligheter til å være pedagogiske ledere som kan gi retning for, og tilrettelegging av, elevenes og lærernes læring og utvikling. Vi bør ha både helsesøster, psykolog og andre yrkesgrupper inn i skolen, slik at vi står best mulig rustet til å håndtere de utfordringene vi møter i skolen i dag.

Det viktigste vi alle sammen kan gjøre er å framsnakke skolen og engasjere oss i barnas skolehverdag. Sammen kan vi gjøre Altaskolen enda bedre!

Anette Berger

Leder Utdanningsforbundet Alta