Vi skal være de siste til å bagatellisere naturkreftenes raseri midt på vinteren