Innbyggerne i Kautokeino har ekstreme avstander til sykehustjenester. Det er en av mange grunner til at Klinikk Alta bør utvikles videre i årene som kommer, for eksempel gjennom polikliniske konsultasjoner, bildediagnostikk, ambulerende tjenester og akuttberedskap for en omfangsrik region.

Nabokommunen har derfor alltid vært en trofast støttespiller for sykehus og sykehustjenester i Alta, simpelthen fordi 12 mil er mer enn nok for å få hjelp. Det er et område med masse aktivitet, blant annet i reindrifta.

Først og fremst  fortjener landets største kommune en beredskapsflyplass og et godt trimmet ambulansetilbud når det virkelig haster og minutter er avgjørende. Den tryggheten er det mange som savner.

Denne uka var Kautokeino-ordføreren høflig vertskap for reisefølget fra Finnmarkssykehuset. Uten fakler og oppdemmet irritasjon, men en klar formening om at et lokalsykehus 27 mil unna blir i meste laget.

Da er det verdt å lytte til innspillene, for eksempel at det er en dårlig ide å nedskalere antall sengeplasser ved Klinikk Alta. Slik ordfører Anders S. Buljo påpekte.

Vi tenker at også dagkirurgi i Alta har vært en stor fordel for Kautokeino innbyggere, uten at det vektes i prosessene.

Blant de partiene som har vært opptatt av dette, er Senterpartiet i Kautokeino. 28. januar vedtok lokallaget å ta til orde for støtte til ambisjonene i Alta. Et enstemmig årsmøte mente at dagens akuttberedskap er uforsvarlig og at det må opprettes et sykehus i Alta. Vi oppfordrer partiet til å fremme saken for Finnmarks Sp som er samlet i Hammerfest denne helga.

Lokallaget har et poeng når slagordet «Álbmoga lahka» ble løftet. Det betyr nær folk.

I vedtaket het det:

«Det er direkte livsfarlig at alvorlig syke har flere timers reisetid i ambulansebil til sykehuset for legehjelp. I akutte tilfeller er det snakk om minutter, og da må pasienten komme raskest mulig frem til sykehuset»

Vi tenker at denne dimensjonen må være med når Helse Nord sveiver i gang neste fase av sentraliseringsreformen.

At helsemessige utfordringer i reindrifta blir håndtert fra Kautokeino og Karasjok anser vi som en selvfølge, så her er det flott at helseforetaket besørger en fornuftig flytting fra Tromsø.