Endelig er det blitt vanlige folks tur! Gjennom effektiv tilrettelegging skal vanlige folk få mulighet til å bli sosialklienter.

Godt organiserte system for innkreving av skatter og avgifter, sammen med uforutsigbare drivstoff- og strømpriser og et konstant økende prisnivå har gitt oss den forandringen som flertallet ønsket!

Økende sosial nød skaper arbeidsplasser i dyre og tungrodde fordelingssystemer som mer eller mindre rettferdig skal tilbakeføre pengene som er fratatt befolkningen. Slike sosialistiske systemer fjerner effektivt viljen og muligheten til bærekraftig privatøkonomi! Ulikhetene blir borte etter hvert som stadig flere stiller opp i innvandrernes kø foran sosialkontorene.

Stadig skiftende strømpriser og priser på bompengestrekninger raserer privatøkonomien og gir oss en mer organisert livsform der middagslaging, klesvask og vekslende perioder med tempererte rom og samferdselsmønster blir bestemt av øyeblikkets prisnivå på nødvendige tjenester.

Når vi får bort oljenæringen, følger opp FNs finansieringsprosjekt med konstruert klimakrise, fjerner investorenes vilje til å skape verdier og redder mange nok ressurspersoner fra  u-land, vil  oljefondet og forskjellen mellom Norge og dagens vanstyrte u-land fort være borte. Lesevansker, manglende folkelig forståelse og samfunnsmoral preger dagens politikere.

Maktkåte akademikere og broilere uten livserfaring og sunn fornuft er ikke kompetent til å lede landet vårt. De er kun opptatt av egen økonomi og internasjonale retrettstillinger.

Bjørn S. Odden