I Norge i dag er det nærmest straffefrihet for voldtekt. Det er på overtid at vi ser på rettsstatens håndtering av voldtektssaker.

I Norge virker det som om voldtekt blir behandlet som en bagatell. Ikke bare stiller ikke loven krav om at nei betyr nei, men i retten vurderes voldtekt utfra voldtektsofferets valg samme dag, ikke overgriperens intensjoner om å voldta.

Hvis jeg vil dra på byen med venner, føle meg fin, flørte med folk, og drikke alkohol så må jeg faen meg få lov til det! Men, i dagens samfunn er det ikke rom for det. I Norge må jeg og mange andre risikovurdere om vi skal på byen, hva vi skal ha på oss, om vi skal flørte med personen i hjørnet, hvor mye vi kan drikke- om vi kan bli voldtatt i natt eller ikke.

I dagens rettssystem krever det ofte en kamp for å oppnå rettferdighet i voldtektssaker. Det må ha vært fysisk motstand mot overgrepet for å ha en sjanse til å oppnå domfellelse i norsk rettsstat.

En slik tilnærming til hva voldtekt er undergraver faktumet at sex uten samtykke er voldtekt. Som følge av dette tvinges ofte ofrene, hovedsakelig kvinner, til å gjennomgå invaderende spørsmål i rettssalen. I hovedsak spørsmål som graver seg inn i deres påkledning, alkoholinntak og andre irrelevante faktorer.

Det er ikke kun et problem at voldtektsofre blir invadert av irrelevante og nedsettende spørsmål, men det er svært problem at dette gjør at kvinner ikke anmelder voldtekter.

I Norge opplever 1 av 5 kvinner voldtekt, men kun 2 av 10 velger å anmelde, og over 60% av sakene blir henlagt. Vi trenger en samtykkelov som gir ofrene styrke og tydelighet til å anmelde overgrepene de opplever.

En samtykkelov vil fastsette en klar og juridisk definert standard for hva samtykke betyr. Ved å kreve tydelig samtykke før enhver form for seksuell aktivitet, vil en samtykkelov redusere risikoen for unøyaktigheter.

Dette handler ikke bare om å slå fast at nei betyr nei juridisk, men også om å fremme en kulturell endring der samtykke er normen, og enhver form for handling uten samtykke anses som uakseptabel.

En samtykkelov vil sende kraftige signaler til samfunnet om forpliktelsen til kulturendring! Vi må endre holdninger og oppfatninger rundt sex og samtykke. Respekt, grensesetting, frivillighet og ordet «nei» må inngraves i all form av seksuell aktivitet.

Hvis Norge som samfunn skal bekjempe seksuell trakassering og overgrep må vi ha en lov som fastsetter at nei betyr nei! Det vil ikke bare gi ofrene den rettferdigheten de fortjener, men vil også være et kraftig svar til den elendige sexkulturen vi har.

Det er på tide at Norge tar et framtidsrettet skritt og innfører en samtykkelov. Hvis Norge skal gå vekk fra den bagatelliserte, misvisende og ødeleggende sexkulturen, må vi gjøre noe nå.

Hvis jeg vil på fest, uten å måtte risikovurdere om en voldtekt vil skje; så må vi ha en samtykkelov nå!

Ariana Olsen, nestleder

AUF i Finnmark