En såpass omfattende militærøvelse med 20.000 soldater og 13 nasjoner, vil avsløre feil og mangler på både utstyr, rutiner – og alt og alle som skal samkjøres. Det er derfor det er så viktig å teste «puslespillet» og evaluere det hele ned til minste detalj.

Det skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) få anledning til å gjøre sammen med Forsvaret og alle andre som har solide erfaringer med Nordic Response, både gjennom heseblesende øvelser, massive forflytninger og sin høyst potente tilstedeværelse.

Altas strategiske rolle var åpenbar fra sekund én og vi tror det er enighet om at beliggenhet og kommunikasjoner gjør det naturlig. Under øvelsen ble det klart for de fleste at Altas mange bekymringer knyttet til helse og infrastruktur er et høyst reelt problem for både Forsvaret og det sivile samfunn.

– Alta mangler akuttsykehus og har vel strengt tatt aldri hatt bedre beredskap enn under militærøvelsen som nå avsluttes. Både på Kronstad og i Finnmarkshallen var både kompetansen imponerende, slik det naturligvis bør være i den mest folkerike regionen.

– Alta har gjennom tiår slåss for en opprusting av E45, med flaskehalsen Kløfta som en akilleshel. Det ble overtydelig under øvelsen, så får vi se om E45 blir noe mer enn et skuebrød i Nasjonal Transportplan. Uttelling i statsbudsjettene er selve prøvelsen, ikke plass i NTP.

– Behovet for å gjøre noe med kaiforholdene har både fiskere og reiselivsnæringen gitt uttrykk for i lang tid. Under øvelsen tøffet cruiseskipene inn og Langnes ble en midlertidig havn. Det er behov for både landstrøm og andre fasiliteter.

– I årevis har vi ventet på interesse fra Avinor for å forlenge rullebanen for Alta lufthavn. Alta kommune har til og med fylt masse for 40 millioner på vestsiden av rullebanen.  Det handler om beredskap for Forsvaret, men det handre også om en gryende reiselivsbonanza.

Det er lett å si kom i gang, men Alta-samfunnet kjenner på følelsen av å bli stemoderlig behandlet. Vi synes det er flott at Irene Ojala i Pasientfokus bruker sin posisjon på Stortinget til å løfte dette inn i arbeidet med langtidsprogrammet for Forsvaret. Vi tror og håper Forsvaret ser galskapen.

Nato-øvelsen må naturligvis ses i sammenheng med den anspente og alvorlige situasjonen verden befinner seg i, blant annet med brutale krigshandlinger i Ukraina.  I Europas midte.  Den brutale fullskala angrepskrigen i regi av Russland har paradoksalt nok virket samlende på alliansen og faktisk utvidet samarbeidet i nord.

Det historiske bakteppet er at finske og svenske tanks under øvelsen rullet over grensa ved Kivilompolo og NATOs nye medlemmer fikk bruse med fjærene, nå med forpliktende vennskapsbånd.

Med felles grense til både Russland, Sverige og Finland er Norge et eksponert og synlig geopolitisk episenter i Arktis. Samtidig som tilstedeværelsen kan skape trygghet i en urolig verden, er det ikke til å forundres over mange og flere enn tidligere er bekymret.

Presidentkandidat Trump har riktignok sådd tvil om hvor robust Artikkel 5 er for alliansen, men vi tror NATO-pakten er sterkere enn som så.

Norge vil øke finansieringen til over to prosent av BNP – og vi mener tilstedeværelsen og satsingen i Finnmark må være helt sentral i opprustningen. Også etter at 20.000 soldater snart har forlatt «øvingsbanen» ...