HUSET er en gratis ordning gjennom kommunen der ungdommer får muligheten til å bli kjent med andre, delta på arrangementer og være en del av et større fellesskap.

HUSET er kjent for å arrangere flere arrangementer gjennom året som; dragshow under Pride, gratis konserter, borteboermiddager, og 16. mai fest. Disse arrangementene er med på å bygge et sterkere ungdomsfellesskap blant Altaværinger og borteboere. For et sterkere Alta for ungdom, trenger vi dette tilbudet, for om unge får bygget et nettverk der de bor, så skaper de gode minner og vil bli her.

Alta Arbeiderparti vil arbeide for at ungdom i Alta skal trives her, og vi vil innvilge mer i budsjettet til HUSET. Det skal være mulighet til å opprettholde, vedlikeholde og videreutvikle ordningen på HUSET, slik at Alta kommune har en ordentlig møteplass for oss unge.

HUSET har også flere tilbud inn i ordningen, som utekontakten. Utekontakten har som hovedoppgave å oppsøke ungdom som trenger hjelp eller bare noen og snakke med, men som også kan hjelpe til med å få kontakt med BUP. I Alta holder utekontakten til på HUSET, og med dette så går pengene som er i budsjettet til HUSET inn i budsjettet som går til utekontakten.

Alta Arbeiderparti mener at unges psykiske helse må ivaretas, og jo bedre lavterskeltilbud vi har, jo raskere fanger vi de som sliter. Det er derfor vi vil øke budsjettet til HUSET, slik at vi kan ha slike lavterskeltilbud. Det er nødvendig å kunne ha en person som kan hjelpe ungdommer som kanskje trenger hjelp og ikke har noen andre å gå til, eller ikke blir hørt av noen andre.

Ungdom er viktig for samfunnet vårt, og for å bevare de flotte unge menneskene vi har i Alta må vi sette fokus på dem. Stem Arbeiderpartiet under valget for å stemme for en framtid til unge!

Ariana Olsen, 23. kandidat

Alta Arbeiderparti

og leder for Alta AUF

Maina Christiane Aarstad

27. kandidat Alta Arbeiderparti

og styremedlem i Alta AUF