Ifølge Alta kommune er det lov å kjøre med motorisert kjøretøy, dersom veien har vært opparbeid som bilvei.

Det har aldri vært bilvei under Isberget til Romsdal. Skiferen ble kjørt ned fra skiferbruddene i Detsika og Nalganas med hest og slede på vinteren. Det var opptil 170 hester med både kvinner og menn som kjørte skiferen ned til Bossekop.

Bilvei til Tverrelvdalen kom ca. 1924, og første lastebilen kom til Tverrelvdalen, eiere var Henry Sivertsen og Anders Mardal. Veien opp til Detsika sto ferdig fra 1932.

(Kilde: Stein og brød av Henry Minde)

Magnhild Øvergård