Regjeringsplattformen er krystallklar på at Troms og Finnmark får anledning til å gå hver til sitt når søknaden foreligger, en skilsmisse som var i tett skjebnefelleskap med valgresultat og skifte av regjering.

Usikkerheten synes å være Altas egen parallelle prosess, det vil si et kommunestyre som etter planen vil gjennomføre en egen folkeavstemning om hvor det er mest hensiktsmessig å tilbringe framtiden. Troms eller Finnmark.

Meningsmålingen Norstat har laget for Mediehuset Altaposten og NRK viser at det tre og et halvt år etter fylkeskommunens egen avstemning har vært et markant skifte i holdningene til selve sammenslåingen av Troms og Finnmark i Alta. Her er det nå mer elle mindre dødt løp mellom de som ønsker å beholde storfylket og de som ønsker reversering.

Det kan bety man ikke helt ser poenget med å splitte opp Troms og Finnmark etter ett og et halvt år uten dramatikk, men det kan også bety at vekstsenteret Alta har en helt annen nærhet til både Troms og Tromsø. Samkvemet og fellesinteressene er betydelige, ikke minst fra næringslivet ståsted. Fylkesgrensen er på sett og vis ikke noe tema for de som tenker pragmatisk.Skilsmisser og følelser henger imidlertid tett sammen, noe vi tror blir viktig i spørsmålet om storebror Alta skal slite seg løs fra sin historiske tilhørighet.

Norstat-målingen viser at det sitter langt inne å skille lag med Finnmark. Likevel er vi enige med stortingsrepresentant Runar Sjåstad, som mener at det er spesielt å registrere at 33 prosent av de spurte i Alta ønsker overgang til Troms. For noen år siden ville det nærmest vært en utopisk tanke.

Det viser framfor alt at spenningsnivået mellom Alta og store deler av Finnmark er forsterket, der helserelaterte spørmål  gjerne er kimen til konflikt. Denne fronten er naturligvis uheldig, men viser også at virkelighetsoppfatningen internt i Finnmark er veldig forskjellig.

Folkeavstemningen blir etter planen velsignet i november og gjennomført i første kvartal av 2022. Parallelt med reverseringen vil Alta kjøre sin egen skjebnetunge veivalg i tråd med inndelingsloven, men til syvende og sist vil innbyggerne ha siste ord i den betente saken.

Alta har videre en nøkkelrolle for bærekraft og mulighetsrom for Finnmark som eget fylke, all den tid vekstsenteret er motoren og kommunen som best kan demme opp for videre nedtapping av folketallet.