Vi kan ikke bli stående på kaia, mens det meste av båter passerer utaskjærs på vei mot elementære fasiliteter. Ambisjonene om en cruise- og flerbrukskai i Bukta handler naturligvis om et tiltrengt grønt skifte og krav som før eller siden vil komme, men er også strategisk viktig for en hel rekke næringer.

Reiselivsnæringa er opplagt, men i tillegg vil enhver investering i fiskerinæringa, havbruksnæringa og petroleum ha et element av krav eller en økonomisk gulrot for å møte den nye virkeligheten.

I Harstad blir det nå etablert et nytt selskap for å ivareta denne satsingen, melder NRK. Det er naturlig at de store havnene i landsdelen tar et ansvar, ettersom det er her trykket vil merkes først. Vi tror det bare er et tidspørsmål før reelle valg opphører, slik vi ser i bilbransjen.

Det vil ikke lengre være gangbart at store cruisebåter får stående på tomgang i verdens med trafikkerte havner, i skarp kontrast til grepene som blir tatt på land. I Bergen tok de konsevensene av de nye behovene når koronaen slapp taket – vel vitende om at også turistene vil kreve bærekraft.

Behovet for landstrømanlegg ved havnene øker i takt med at stadig flere fartøy legger om til blant annet hybride motorløsninger. Transport, inklusive trafikken til sjøs, står for 33 prosent av klimagassutslippene i Norge.

Vi ser at Alta er på offensiven når det gjelder fiskeri-satsing og investering i båter. Skal vi forsatt være frampå, må vi følge med på utviklingen.

Vi mener samtidig at dette i realiteten er nasjonal infrastruktur. Statlige myndighetene må i høyeste grad være med på et spleiselaget i kommunene, for eksempel gjennom Enova. At Alta-delegasjonen, som for en knapp måned tok turen til Oslo, koblet dette til forsvarets behov i nord, er slett ikke unaturlig. En ny sikkerhetssituasjon krever helt andre tiltak nord i landet.

Alta Kraftlag kunne allerede i 2019 opplyse at de er på tilbudssiden for å bidra til at infrastrukturen kommer på plass. De hadde på dette tidspunktet investert 10 millioner kroner for å bli med på et spleiselag og hadde en trasé klar for et slikt løft.

Det er fremtidsrettet å være et steg foran. Alta er i den heldige situasjonen å være et knutepunkt for kommunikasjoner til lands, til havs og i lufta. Det forventes teknologiske kjempeløft som vil kunne revolusjonere det meste av transport. Da skader det ikke å være raskt ut av startblokka.

Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør