Altaposten har på fredag en sak der to avdelingslederne ved Omsorgssenteret roper varsko om flukten av ansatte på grunn av parkerings problemer for de ansatte.

Dessverre har dette vært et stort problem over lang tid for både ansatte, brukere og ikke minst for publikum som bruker disse tilbudene innen helse.

I 2021 tok undertegnede og FrP tak i saken etter mange henvendelser fra ansatte og publikum.

Undertegnede tok saken til Hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø. Der foreslo vi å bygge parkeringshus i tre etasjer med helikopterlanding på taket. Parkeringshuset ble foreslått bygd på parkering P6 (der koronateltet en gang sto).

Her tenkte vi et parkeringshus for fremtiden, lett tilgjengelig for ansatte og publikum ved de viktigste institusjonene i kommunen.

Da ville de ansatte ved de største arbeidsplassene som Klinikk Alta, Helseadministrasjonen, Alta legesenter og Alta Omsorgssenter kunne fått direkte inngang fra parkeringshuset.

Ikke minst ville en raskere forflytning av pasienter ved livstruende symptomer kunne skjedd raskt med helikopter.

Dette ba et enstemmig hovedutvalg administrasjonen å vurdere.

Her burde vel også Hovedutvalget for helse og sosial vært på ballen.

Etter det jeg erfarer har ikke politisk ledelse løftet parkeringsproblematikken inn i Hovedutvalget for helse og sosial som sak. Det hadde vel vært på sin plass å diskutere hva som burde gjøres for å beholde ansatte ved helserelaterte avdelinger i kommunen. De som sitter med makta burde vel både sett og hørt om problemene i lang tid.

Dessverre har ikke FrP sitt forslag blitt fulgt opp av politisk ledelse eller administrasjon. I dag ser vi at parkeringshuset skal bygges mellom E6 og Rica Hotel.

Er de ansatte nå utrygg og redd i mørket på kveldstid ved å måtte parkere ute i Sentrum. Hva nå, når lengden til parkeringen for de ansatte blir helt borte ved Rica Hotel?

Hvor har stemmene til de ansatte vært i denne prosessen rundt plassering av viktige parkeringer for de ansattes trivsel og trygghet?

Er plasseringen av dette parkeringshuset fornuftig, når vi tenker på gangavstand i slags vær, vind og ikke minst mørke? Er det slik vi politikere er med på å gjøre hverdagen tryggere og enklere for ansatte og publikum?

Er dette et godt eksempel på at politisk ledelse er administrasjonsstyrt? Det kan virke som politisk ledelse og administrasjon bryr seg lite om signalene fra ansatte og folket.

Svein Berg

Alta FrP