Her er jeg og FrP helt enige med ordfører og leder av Hovedutvalget, at noen må sette ned foten. Derfor setter Frp ned foten for å bruke nye millioner på bortkasta utredninger.

Men hvor mange utredninger og skriv mener politisk ledelse kommunestyret skal levere til noen som ikke vil høre på fornuft. Ordføreren har vel en ringperm med uttalelser gitt av kommunestyret bare de siste fire årene.

Hvilke nye moment mener posisjon skal til for å snu en regjering som ikke lytter til folket. Oslo Economics hadde i 2016 klare konklusjoner både på økonomi og rekruttering for å få best helse relaterte tjenester.

Hva tilsier at en ny kostbar utredning vil bli lyttet til av AP, SP og Helse Nord. Selv Stortinget brydde seg litte om et internt bestillingsverk fra Alta kommune som mange sa den gang.

Vil da et nytt bestillingsverk hjelpe denne gangen?

Det er vel nå politisk ledelse skal vise handlekraften som dem har forhandlet seg til etter valgkampen i høst.

Neida, dem virker handlingslammet, men elsker å bruke andres penger. Vil man trenere en sak, er det bare å la folket betale for nok en dyr utredning, da er jobben utført.

Ser i Lofoten blir det kjørt folkemøter av denne saken med Sp og Vedum i spissen. Da dukker også norsk TV-presse opp.

Savner faktisk varaordførerens klare stemme i denne viktige saken. Som politisk parti skal FrP ta ansvar å gjøre vår jobb opp mot våre sentrale politikere og parti i denne viktige saken for folket.

Svein Berg

Kommunestyrerepresentant

Alta FrP