Administrasjonen ved Alta videregående skole fikk det nylig for seg at de skulle fjerne motorkulturen og fikse parkeringsproblemene ved skolen med et enkelt trekk. Å regulere parkeringen rundt Alta vgs.

Du syns kanskje det er latterlig at en så enkel løsning skulle gjøre dette? Og det er fordi det er latterlig.

I den nye reguleringsplanen som trer i kraft 1. november er det regulert inn totalt 203 parkeringsplasser, av disse er 31 reservert for elever. 31, på en skole med 900 elever der opp mot ca 300-400 av dem kjører. I tillegg er det regulert inn 116 plasser for ansatte.

Dette er nok parkeringsplasser til omtrent halvparten av skolens over 200 ansatte. I tillegg er det så klart parkeringsplasser ved Finnmarkshallen, men ikke mange nok til å ta alle som nå ikke kan parkere ved skolen.

Men det er en enkel løsning ikke sant? Bare ta buss. Ja, det er vel ikke så enkelt. Som vi nylig har sett har de nye bussrutene kun fjernet enkelte av de problemene de gamle bussrutene hadde. Enkelte problemer har bare blitt flyttet til nye steder, som de store problemene i Tverrelvdalen. Vi kan fortsatt ikke stole på at bussen kommer i tide, eller kommer i det hele tatt. Dette argumentet tar heller ikke høyde for de mange distriktselevene, som i realiteten har få alternativ.

Så da er spørsmålet, hvorfor har ikke denne saken blitt stoppet? I avisartikkelen Altaposten publiserte tidligere om saken forteller leder i elevrådet ved Alta vgs, Johannes Mjøen, at elevrådet kun har hatt full informasjon om saken i rundt en uke, altfor lite tid til at elevrådet kan gjøre jobben sin.

Johannes ramser opp masse gode poeng om hvorfor det ikke burde reguleres. Blant annet at reguleringen vil bidra til å svekke læringen, øke stress og økonomisk press. Tidligere i saker som angår parkering har elevrådet vært sterkt imot regulering og betalt parkering ved skolen.

Det kan spekuleres i at administrasjon med vilje har holdt elevrådet i mørket for å presse denne saken gjennom før noe kan gjøres. Dette er ikke bare en etisk tvilsom måte å styre en skole på, men det kan også spørres om administrasjonen aktivt hindrer elevrådet å gjøre sin plikt etter opplæringslovens §11-6.

Vi i Alta AUF er på lag med elevene, og vi mener dette blir helt feil. Vi har full forståelse for problematikken der man parkerer foran innganger, HC-parkeringer etc som gjør det vanskelig å komme til, men vi står ikke bak en slik regulering. Alta VGS og fylkeskommunen må se at problemet er for få parkeringsplasser, og da hjelper ikke reguleringer på de få plassene man har.

Misforstå oss rett; elever har ingen særrettigheter på ulovlig parkering, men som elever og tidligere elever på Alta VGS ser vi ikke at andel elever parkert slik at man ikke kommer til er et så stort problem som administrasjonen gjør det til.

Alta AUF vil jobbe for at flere elever benytter seg av kollektivtransporten, men det kan vi ikke så lenge tilbudet ikke dekker våre behov. Løsningen på kort sikt blir å bygge ut flere parkeringsplasser, og på lang sikt styrke kollektivtransporten.

Vi kan ikke tillate at elevrådet overkjøres på denne måten. Elevene blir ikke hørt. Og det må gjøres noe med, reguleringen må oppheves umiddelbart.

Styret i Alta AUF