I et leserinnlegg i Altaposten 22. mars er Hugo Tingvoll i Finnmark friluftsråd skuffet over manglende støtte fra FeFo til hans dagsturhytte-prosjekter.

Det er sant at vi er forsiktige med å støtte infrastruktur-tiltak i utmarka. FeFo-styret har vært tydelig på at vi av reindriftshensyn skal holde igjen. Likevel er det ikke et svar med to streker under, og vi har også en støtteordning for nettopp infrastruktur. Denne uka støttet vi Kibergneset dagsturhytte med 245.000 kroner. Vi har også vært med på sherpatrapp-prosjekter i Nordkapp, Hammerfest og Båtsfjord, for å nevne noe.

På generelt grunnlag kan det være flere årsaker til at det blir avslag. For det første kan det være mangler ved søknaden. Vi må vite hvor infrastrukturen skal være, vi må ha et realistisk budsjett, prosjektet må ha offentlige godkjennelser i orden, være klarert med rettighetshavere og ha grunneiers tillatelse. En annen kan være at andre søkere traff bedre på statuttene våre. Det tredje kan være at vi ønsker mer geografisk spredning.

Vi deler Tingvoll sitt syn på at folkehelse og bolyst er viktig. I fjor støttet vi frivillighet og ulike prosjekter i Finnmark med 6,3 millioner kroner gjennom vår støtteordning Giisá, som betyr kiste på samisk. Tingvoll og Finnmark friluftsråd har tidligere fått støtte fra oss, sist i februar. Da ga vi 50.000 kroner til friluftsskole. Vår saksbehandling kan man få innsikt i etter Offentlighetsloven.

FeFo eies av alle i Finnmark og er aldri bedre enn søknadene vi vår. Vårt oppdrag er å føre mest mulig av verdiene fra naturen tilbake til Finnmarkssamfunnet. Vi prøver alltid å gjøre vårt beste innenfor de rammene vi har, selv om vi dessverre også må si nei. Men det gjelder nok andre støtteordninger også.

Robert Greiner

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo