Arbeid gir inntekt, frihet og mulighet til å leve det livet vi ønsker oss. Derfor er arbeid til alle i et trygt og rettferdig arbeidsliv kjernen i Arbeiderpartiets politikk.

Alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Trygge jobber og en lønn å leve av er avgjørende både for den enkeltes frihet og for fellesskapet. Arbeid gir inntekt og mening til den enkelte og som samfunn er arbeidskraften den mest verdifulle ressursen vi har. Etter en tid med pandemi og mange nedstengte arbeidsplasser, er det nå full fart i norsk næringsliv og arbeidsledigheten er på et stabilt lavt nivå.

Men selv om rekordmange er i arbeid, er det likevel alt for mange som står utenfor. 100 000 unge mennesker under 30 år er verken i arbeid, opplæring eller utdanning. Det er et stort tap for oss som samfunn, og et utenforskap som kan få konsekvenser for ungdommene resten av livet. Arbeiderpartiet øker innsatsen på det vi vet virker for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. 1. juli innførte vi en ungdomsgaranti som skal se arbeid, helse og utdanning i sammenheng. Ungdomsgarantien betyr at det er dedikerte ansatte på NAV-kontorene som skal gi tettere individuell oppfølging av unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring.

For å sikre flere en god start i arbeidslivet ønsker Arbeiderpartiet å prioritere sommerjobber til ungdom. Nå får ungdommene dessuten pensjonsopptjening på sommerjobben sin, etter at regjeringen innførte pensjon fra første krone. Kompetansepolitikken må se arbeidstakere i alle livsfaser. Både ungdom som skal ut i sin første jobb og få arbeidserfaring, og eldre arbeidstakere som vi trenger at står lenger i jobb. Det er viktig for å bevare velferden vår. Da må vi sørge for kompetansepåfyll og etter- og videreutdanning.

Høy organisasjonsgrad, tett samarbeid med arbeidslivets parter gjennom trepartssamarbeidet og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår er Norges fremste konkurransefortrinn. En Ap-ordfører er garantisten er for at for at arbeid til alle er jobb nummer én.

Tuva Moflag (Ap)

Stortingsrepresentant