Kjørekulturen blant unge har vokst drastisk i Alta de siste årene. I en distriktskommune som Alta er det for mange en fordel å kunne kjøre rundt selv, samtidig som mange unge føler på selvstendighet ved at de selv kommer seg rundt.

Vi i Alta AUF er veldig opptatt av å støtte opp og verne opp ungdomskulturene i Alta. Flere medlemmer i Alta AUF fremmet det med trafikksikkerhet og råkjøring blant unge trafikanter på vårt årsmøte.

Selv om 90% av ungdommen i trafikken kjører trygt, så har vi et problem med de 10% som kjører risikofylt og i mange tilfeller utrygt i trafikken. Det vil vi gjøre noe med.

Nå må politiet på banen, og det må skje raskt. For det handler ikke om å straffe disse unge trafikantene, men og hindre alvorlige ulykker. Derfor fremmer Alta AUF et forslag til moderpartiet Alta Arbeiderparti at politiet skal ha bedre og gjennomførte kontroller rundt videregående og på kveldstid i Alta. Vi vil også at politiet skal samarbeide med videregående skole med opplæring i trafikktrygghet.

For mange unge kan dette virke provoserende, og nesten som at man straffe alle i stedet for noen få, men det handler om å verne om og støtte opp kjørekulturen, slik at det ikke blir et problem for Alta-samfunnet.

Hvis vi vil beholde en god kjørekultur blant ungdom, så må vi også ta ansvar selv i Alta-samfunnet. Vi ønsker derfor at næringslivet deltar i prosjektet «Trygge ungdommer i trafikken», og bidrar sammen med oss ungdom til tryggere trafikk og ungdom i Alta kommune.

Vi Alta-ungdommen står sammen, og det må vi også for trafikksikkerheten.

Alta AUF