– Reformen har skapt mer byråkrati og svekket samarbeidet

foto