Alta KrF har sett med misnøye hvordan behandlingen av saken om skolestruktur i sentral-Alta har blitt skjøvet på i mange år. Verken posisjonspartiene eller politiske flertallsgrupperinger har klart å lande en løsning som er både fornuftig og realistisk. Det må gjøres tydelige grep så snart som mulig!

De fire mellomstore byene i Nord Norge: Alta, Harstad, Narvik og Mo i Rana har mellom 21- og 25-tusen innbyggere. Alta har ca. 1400 innbyggere per grunn- og ungdomsskole. Mens de tre andre bykommunene har ca. 2000 innbyggere per skole. Det finnes mange gode grunner til å gjøre endringer både med hensyn til størrelse og struktur.

Vi har to skoler, Bossekop og Komsa, som etter alle tilsynsrapporter ikke skulle hatt folk innendørs. Alta KrF oppfordrer alle partier til å ikke utsette behandling av saken ytterligere. Skoleutvalget har jobbet nærmest hele 2022 og det har kommet forslag på bordet som stadig får utsatt behandlingsdato i kommunestyret. Og det er bedre med ny skole enn å pusse på de gamle.

KrF har lenge hatt standpunkt at dagens skolebygninger på Komsa og Bossekop må rives, og en ny framtidsrettet skole bygges, primært på Komsa. Det er også nødvendig med utvidelse av Saga skole til 2 parallell og utvidelse av Kaiskuru Nærmiljøsenter. Alt dette medfører at dagens skoler på Elvebakken, Komsa, Bossekop og Aronnes slås sammen til ny fellesskole på Komsa. Sekundært, og spesielt i lys av utviklingen av boligfelt i Skoddavarre må Gakori skole utvides til 3 parallell og konverteres fra baseskole til ordinær skole. Vi ønsker å bevare Øvre Alta Skole.

Alta KrF

ved lokallagsleder

Erling-Christoffer Suhr

Uttalelse