Okkupasjon.

Status i pr. dags dato: 19.11.2023

Boken, en uke gammel, har skapt interesse og diskusjoner i lokalmiljøet. Minner fra en fortid som er lite snakket om, dukker opp. Noen føler det burde vært mer og har noe å tilføye. Andre har hørt andre versjoner av samme hendelser. Etter innsendelsen til trykking, har nye historier dukket opp. Et eksempel er fangeleiren i Bossekop, ved Bossekop skole, helt ukjent for mange. At leiren hadde norske soldater som fanger, er også spesielt. De finnes mange historier. Sannsynligvis er det nok stoff blant folk til å fylle på, korrigere og nyansere hendelser i en revidert utgave av Okkupasjon.

Bildematerialet er stort. Mesteparten hentet fra private fotoalbumer, nyhetsbyrå, internett og museer.

Uheldigvis og sterkt beklagelig, er et bilde dedikert feil museum. Det gjelder bildet på side 136, Stalag Saga. Bildet tilhører Tirpitz Museum. Bildene side 54 og 222 har ingen dedikering, og burde derfor ikke vært tatt inn i bildesamlingen. Dette er trist og sterkt beklagelig. Et vedlegg i boka gir informasjon om dette. Overnevnte bilder tas ut av bildesamlingen i revisjonsutgaven.

For øvrig er det meldt interesse for en ny bok som tar for seg tiden fra 1945 til 1965. Etterkrigstida har mange tidsvitner. Muligheten for en interessant bok er absolutt til stede.

Kjell E. Bjørnæs