Besvergelse brukte vi i gamle dager når vi skulle stoppe tyven eller kaste ondt på folk. I dag er Fosen-dommen blitt et mantra som en kan slå i bordet dersom en skal knuse alle motargumenter og blir bruke i en rekke politiske sammenhenger.

En skal sjølsagt respektere domstolene i landet og i særlig grad høyesterett. Det er imidlertid både mulig og ønskelig at en bruker sunn fornuft og logisk tenkningen også på slike domsavgjørelser. Vi vet at sjøl de høyeste domstolene kan ta feil, i noen tilfeller med katastrofale konsekvenser både med dødsdommer og lange fengselsstraffer.

Disse dommene har også gått gjennom hele rettssystemet fra laveste domstol til høyesterett og ofte ankebehandlet i flere omganger og likevel vært feil. Når det gjelder Fosendommen ser det ut til at det er meget få som tørr å stille spørsmål med om den er riktig.

Sjøl industriministeren faller på kne og ber demonstrantene om tilgivelse for menneskerettighetsbrudd. Menneskerettighetsbruddet er at samene ikke kan utøve sin kultur og drive med reindrift. Dette er ulogisk for meg, dersom det er sant som mange sier, at samene der fremdeles driver med reindrift.

I dag reiser NSR-folk med presidenten i spissen i inn og utland og forteller hvor grusom den norske stat er. Journalister i mediene forkynner at staten står på trappene for å utføre flere menneskerettighetsbrudd. Ved å bygge kraftlinja mellom Skaidi og Hammerfest vil staten gjenta denne forferdelige forbrytelsen.

Reindriften vil miste så mye beiteland at de må slutte med driften. Ingen tar seg bryet med å spørre Hammerfest kommune om hvor mye ekstra reinbeite reineierne som har sommerbeite i kommunen har fått de siste tjue/tretti årene. Kanskje er dette større arealer enn det kraftinje-traseen legger beslag på, det burde i hvert fall undersøkes.

Den samme forbrytelsen skal visstnok skje ved all vindkraftutbygging i fylket. Hadde jeg vært reindriftsutøver ville nok også jeg brukt Fosen-kortet, men det kan ikke styre politikken.

Det er legitimt å være mot både landstrøm til Melkøya og en storstilt vindmølleutbygging, det er jeg også, men argumentene må være faglig begrunnet med fakta.

Ole Simonsen