I Kronstadposten den 20.09.2023 beskrev frilanser Gunn Heidi Henriksen, Odd Eilert Persen (Selvaste), som en løs kanon i Alta FrP, som ikke kan utelukke å bli ekskludert fra partiet.

Bakgrunnen for Henriksens påstand er at Selvaste lanserte seg selv som ordførerkandidat for Alta FrP. Dette etter at han var den som fikk flest stemmer i FrP. Men for at styret i Alta FrP og Bengt Rune Strifeldt, med tilsynelatende rettferdighet, skulle kunne lansere Strifeldt som FrPs ordførerkandidat, måtte de fjerne personstemmene Selvaste fikk gjennom kumuleringene årsmøte i Alta FrP hadde gitt ham.

Med andre ord omgikk styret i Alta FrP et årsmøtevedtak for å kunne skvise ut Selvaste. Odd Erling Mikalsen (styret) og Strifeldt beskrives av Henriksen som ryddige, med gode samarbeidsevner.

Litt historikk

Den 14.12.2022 sa Strifeldt til Altaposten at Rut Olsen, som hadde sittet i kommunestyret og på fylket, var frosset ut av partiet. Han tilføyde at et flertall i styret var imot henne og at det var en ukultur i Alta FrP. Til avisa hevdet Olsen at hun ble fritt vilt da Strifeldt dro på Stortinget.

Etter nominasjonsmøte i Finnmark FrP mistet Olsen sin plass på fylkestinget. Svein Yngvar Berg (styret i Alta FrP) sa også til Altaposten at partiet har en ukultur hvor man internt er ufin mot hverandre. Berg hevdet at FrP sentralt ikke ville hjelpe lokallaget med å ordne opp i interne stridigheter.

Etter å ha lest Henriksens reportasje i Kronstadposten har hun synliggjort sin rolle som våpendrager for Strifeldt og styret i Alta FrP, og her lades det med kanon når det skal skytes.

I forbindelse med siste valgkamp hudflettet Berg Selvaste på facebook i midten av august 2023. Her stilte Berg spørsmål ved motivet til Selvaste for at han sponset Alta FrP med 25.000 kroner. Og dette kom fra Berg som til Altaposten kunne fortelle om en ukultur i partiet hvor man er ufin med egne medlemmer. Han lever godt opp til ryktet.

Før jeg ble medlem av Alta FrP den 13.09.2023 besøkte jeg FrPs stand de to siste lørdagene før valget. Det var tydelig at FrP på stand hadde to leirer. Den som støtter Selvaste og den som støtter Strifeldt. Strifeldt var ikke innom FrPs stand ved kaffebordet den tiden jeg var der. Han utvekslet heller ingen ord med meg.

Jeg har tidligere ved flere anledninger representert FrP på fylkestinget sammen med Strifeldt. Som gruppeleder sørget han for at saker om fiskeri ikke ble drøftet i gruppa før de skulle behandles på fylkestinget. Jeg har på flere områder et annet syn enn Strifeldt hva fiskeri gjelder. Resultatet ble at jeg stemte annerledes enn Strifeldt. Det hører med til historia at sterke krefter i Finnmark FrP skulle ekskludere meg fordi jeg kritiserte fiskeripolitikken til FrP. Varslerne mislyktes i sitt forsøk og det uten at jeg fikk drahjelp fra Strifeldt. Han forholdt seg taus.

I 2015 hadde Høyre og FrP i sin regjeringsplattform inngått avtale om å strukturere kvoter på fartøy under 11 meter. Kort fortalt hadde konsekvensene blitt at to av tre sjarker langs kysten hadde blitt borte. Gjennom heftig lobbyvirksomhet og min tale til landsmøtet, ble det et overveldende flertall om å skrote inngått avtale med Høyre.

Jeg kan tilføye at jeg på fylkestinget fra ulike politiske leirer fikk tilbakemeldinger på at jeg alltid var saklig og godt forberedt i det politiske ordskiftet. For å komme til poenget – jeg har ikke opplevd Strifeldt som en samlende politiker.

I FrPs vedtekter kan en ikke stille seg disponibel til fylkes- og stortingsvalg dersom en er i nominasjonskomiteen. Det står ikke noe klart om det i FrPs retningslinjer om dette ved kommunevalg. Men de jeg har snakket med er tydelig på at man ikke bør kombinere dette.

Gjennom nominasjonskomiteen fikk Strifeldt påvirket rekkefølgen på listen til Alta FrP. Når listen var levert kunne Odd Erling Mikalsen enkelt foreslå Strifeldt på listen til kommunevalget. Strifeldt hadde også en hånd med på rattet ved å sørge for at Alta FrP ikke skulle ha en klar ordførerkandidat.

På den måten var han med på å rydde vei for seg selv. Etter det jeg kjenner til ble ikke Strifeldts habilitet behandlet etter forvaltingslovens §6, om andre forhold som er egnet til å svekke hans upartiskhet.

Etter at Ronny Berg ble kommunedirektør i Karasjok bestemte styret seg for å sette til side årsmøtevedtaket om at Selvaste sine personstemmer gjennom kumulering skulle telle.

Strifeldt med flere har snakket om utfrysing og ukultur i Alta FrP. Hva kalles det når personen med desidert flest stemmer i partiet er frosset ut? Jeg vil minne om èn vesentlig forskjell i sakene med Rut Olsen og Selvaste. Olsen røk ut fordi hun ikke fikk nok stemmer. Selvaste røk ut etter å ha fått flest stemmer.

Hvordan Strifeldt har tenkt å løse utfordringen med at han er stortingsrepresentant og samtidig eventuelt skal være ordfører i Finnmarks største by, er en godt bevart hemmelighet. I alle fall for oss medlemmer som ikke tilhører hans indre krets.

Men så lenge han har våpendragere som Gunn Heidi Henriksen, slipper han å svare på spørsmål om indre konflikter med utfrysning og dobbeltroller. De løse kanonene er ladet og rettes mot alt og alle som ikke kjøper dobbeltspillet til Strifeldt og co.

Kanskje det neste spørsmålet fra media til styret og Strifeldt kan være hva de har gjort for å stoppe ovennevnte ukultur i Alta FrP?

Johnny Olaussen

Medlem av Alta FrP