Finnmark skal være et fylke som tør å satse på et godt kollektivtilbud for unge, som gjør fylket til et attraktivt sted å bo. På veiløse steder er fylkeskommunens båttilbud det eneste alternativet for å skape livskraftige samfunn.

Ditt bosted skal ikke være et uoverkommelig hinder for å møte familie og venner, eller for å delta aktivt i samfunnet. Derfor vil Finnmark Arbeiderparti jobbe for å utvikle kollektivtilbudet i hele fylket.

Fylkeskommunens ansvar for buss, båt og ferger er avgjørende for folks mulighet til å bo og leve i hele Finnmark. Finnmark Arbeiderparti vil jobbe for et helhetlig kollektivtilbud der tilbudene korresponderer, og at fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport gjør det mulig å benytte seg av flyreiser, helsetjenester og skoletilbud i Finnmark.

Kollektivtransporten sørger for å frakte folk rundt i fylket, og er for avgjørende for å knytte sammen veiløse samfunn med storsamfunnet. I arbeidet med nye båt- og fergekontrakter skal Finnmark Arbeiderparti jobbe for at veiløse samfunn knyttes sammen med resten av fylket, og at båtrutetilbudet bidrar til å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Materiell, kapasitet og regularitet i nye båt- og fergekontrakter må bidra til et kollektivtilbud som gjør det mulig å skape arbeidsplasser og bo og leve i hele Finnmark.

Høye kollektivpriser kan gjøre hverdagen mer krevende for mange, spesielt for barn, unge og borteboende elever. Finnmark skal tørre å være et foregangsfylke når det kommer til samferdsel. Finnmark Arbeiderparti ønsker å gjennomføre et 2-årig prøveprosjekt med gratis kollektivtransport for alle under 20 år. Dette vil bidra til å gjøre Finnmark til et mer tilgjengelig og fremtidsrettet fylke, og gjøre det enklere å samarbeide på tvers av kommuner og regioner.

Finnmark Arbeiderparti vil:

  • Gjennomføre et 2-årig prøveprosjekt med gratis kollektivtransport for alle under 20 år

  • Ha et helhetlig kollektivtilbud som satser på framkommelighet og hensynet til næringsliv og lokalbefolkning

  • Arbeide for at bilførende hurtigbåt sidestilles med ferger i inntektssystemet

  • Utvikle båttilbudet i fylket for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Silje Vollan Nilsen

Aps medlem i

Samferdselsutvalget

Finnmark fylkeskommune