I dag er det den internasjonale sosialarbeiderdagen, og vi i FO Finnmark vil bruke anledningen til å takke alle sosialarbeiderne i Finnmark for den viktige innsatsen dere gjør. Takk for at dere står opp for de som sårt trenger viktige velferdstjenester og har behov for bistand i hverdagen. Takk for at dere bidrar til at de som sliter kan få et best mulig liv.

Uten sosialarbeidere, har vi ikke noe velferdsstat.

For hvert år som går, får sosialarbeiderne våre bare en viktigere og viktigere rolle. Matkøene vokser. Flere og flere må søke hjelp. Flere elever sliter med psykiske plager. Forskjellene mellom folk øker og flere sliter med sosiale problemer.

I skyggen av disse utfordringene står sosialarbeiderne igjen som usynlige helter. Sosialarbeidere på Nav-kontoret, i skolen, psykiatrien, rusomsorgen, i tjenester for utviklingshemmede eller i barnevernet. De arbeider for de som er mest utsatt i samfunnet. Vårt samfunn hadde aldri fungert uten dem. Sosialarbeidere er selve hjertet i velferdsstaten.

For det er slik at sosiale problemer krever sosialfaglige løsninger.

Strømpriskise, dyrtid og renteøkninger har en etter en ført til at vi alle kjenner på at økonomien ikke strekker like godt til som før. Mange sliter nå med å håndtere utforutsette utgifter. For dem er Nav og de ansatte i sosialtjenestene helt avgjørende for å få økonomisk stabilitet og trygghet i familien.

For hvert år som går blir mobbing mer utbredt i skolegården. Flere utvikler psykiske lidelser og får ikke den hjelpen de trenger. Når skolehverdagen handler om så mye mer enn undervisning, trenger vi et tverrfaglig lag rundt eleven som ser hver enkelt. Sosialarbeidere i skolen er spesielt utdannet for å fange opp og bidra til å løse sosiale utfordringer. De fanger opp tegn på utfordringer tidlig og jobber systematisk med skolemiljøet. Det er et svært viktig forebyggende tiltak.

Vanskelige tider kan føre til økt press i familien. Det så vi både under pandemien og alle årene etter. Barnevernet hjelper familier i krise, tilbyr støtte og veiledning i tøffe tider. Det er helt avgjørende for at barn og unge i Finnmark skal få en trygg oppvekst. Sosialarbeiderne har en viktig funksjon for å gi barn og unge en stemme.

Vi i FO er stolte over å være sosialarbeidernes fagforening. Fordi uansett hvilken velferdstjeneste de jobber i, står medlemmene våre opp for andre hver dag de går på jobb. Vi markerer sosialarbeiderdagen for takke dem som får velferdsstaten til å fungere. Uten dem, ville langt flere hatt langt større og flere utfordringer.

Så til alle dere sosialarbeidere i Finnmark. Tusen takk for at dere hver dag utgjør en forskjell for de som trenger det mest.

Gratulerer med sosialarbeiderdagen.

Heidi Elisabeth Pedersen

Leder FO Finnmark