Troms- og Finnmark fylkeskommune har nylig søkt om skilsmisse. I Viken venter de bare på et mer medgjørlig Storting. Oppgaveoverføringen smuldrer opp, og med stortingsvalgkretser som har andre grenser enn regionene får vi nå altså et fjerde nivå i norsk politikk. I sin iver etter «forenkling og forbedring» har regjeringen gitt oss elleve regioner, tolv politidistrikt, ti fylkesmannsembeter og nitten stortingsvalgkretser. Kaoset er komplett.

foto
Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Terje Bendiksby

Venstres André Skjelstad påstod nylig i VG at «Grunnen til at Venstre gikk i bresjen for regionreformen, var å flytte makt nedover.» Måten de gjør dette på er gjennom tvang.

Om det er frekkhet eller manglende kontakt med vanlige folk som bor i områdene som gjør at regjeringspartiene tror de kan tvinge gjennom en regionreform fullstendig uten mål og mening, er for meg et mysterium. Motstanden har vært massiv, likevel har ikke regjeringen lyttet. «Regionreformen flytter makt nærmere politikere som kjenner sine regioner best. Den skaper regioner som er sterke nok til å stå opp mot press om sentralisering» hevder Venstre sin Skjelstad. Dette er en vittig påstand fra et regjeringsparti som bidrar til tidenes sentralisering på område etter område. Høyre, FrP, Venstre og KrFs regjeringer sentraliserer kommuner- og fylkeskommuner, politiet, NAV, Skatteetaten, Forsvaret og universitet- og høyskolene og jeg kunne dessverre fortsatt. Denne regjeringen sørger for mindre penger til førstelinjen og mer til sentraladministrasjon. Regionreformen er regjeringens største feilgrep, noe som blir tydeligere etter hvert som tiden går og regjeringens forsvar for reformen blir stadig mer tafatt.

Men jeg kan skjønne at nesten ingen fra Erna Solberg sin regjering vil ut og forsvare regionreformen. Alle skjønner jo at det er absurd at stedene innerst i landet ved Hardangervidda skal være i samme region som Halden. Vanlige folk forstår at Hemsedal og Sarpsborg har ulike utfordringer som må møtes ulikt av folkevalgte som kjenner nærmiljøet. At regjeringen har lagd en felles region av Finnmark og Troms, der avstandene er enorme gir ingen mening. Det er over 1000 kilometer fra Harstad i Troms til Vardø i Finnmark. Det er like langt som fra Oslo til Berlin.

For store geografiske enheter skaper ikke nærhet og lokalkjennskap. Det skaper avstand, sentralisering og mindre innflytelse til lokalbefolkningen. Senterpartiet er opptatt av å ha et levende lokaldemokrati hvor avstanden mellom folk er minst mulig. Regionreformen er sentralisering, det er ikke noe fornuft i grensene og reformen har svekket lokaldemokratiet. Regionreformen er en mislykket sentraliseringsreform. Senterpartiet går til valg på å oppløse regionen, og gjenopprette Finnmark i 2021.

Trygve Slagsvold Vedum

Partileder i Senterpartiet