Israelere! Dere har plikt, som siviliserte mennesker, som medmennesker, som demokrati og som medlemmer av det internasjonale samfunnet, til å stoppe massemordet på uskyldige sivile palestinere i Gaza. Stopp bombingen og slipp inn humanitær hjelp nå.

Det eneste som kan vokse opp av de palestinske ruinene i Gaza er enda mer smerte, desperasjon, bitterhet og enda mer hat mot jøder. Hvis ikke Israel rekker ut hånden i stedet for å slippe bomber vil mennesker i Gaza ha enda mindre å tape.

Israelernes skrekk og raseri over Hamas’ terrordrap er fullt forståelig. Jøder i Israel og i hele verden har krav på fred og frihet, og slutt på århundrer med jødehat. Det inkluderer også Norge: All hets og trakassering av jøder i Norge, som vi dessverre har sett tilløp til etter krigsutbruddet, er totalt uakseptabelt.

Men palestinere har nøyaktig samme krav på fred, frihet og anstendige liv uten israelsk trakassering og innesperring.

Ingenting kan forsvare bomberegnet over to millioner innestengte palestinere som ikke har gjort annet enn å prøve å overleve under åket av både Israel og Hamas. Israeleres selvfølgelige krav på trygghet er ikke grunn nok. Skrekk og raseri over Hamas' uakseptable terror er ikke grunn nok. Hamas’ misbruk av sivile som skjold er ikke grunn god nok. Bombing av sivile er forbudt etter folkeretten som Israel har sluttet seg til.

Nettopp jøder, med sin tragiske historie av forfølgelse, må forstå at voldsom hevn mot uskyldige palestinere er både uanstendig og nytteløst. Jeg vet ikke hvordan en vei til fred kan se ut. Men den begynner med å stoppe bombingen.

Rasmus Hansson

Stortingsrepresentant

Miljøpartiet De Grønne