Nå håper jeg regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, tar til vett og sørger for at friskolene Alta Kristelige Grunnskole (AKG) på Aronnes og Montesorriskole i Kåfjord kan fortsette å gi sine tilbud.

Regjeringen må også slutte å kalle det for privatskoler bare for å gi tilbudet et privatiserende uttrykk. Disse skolene er i all hovedsak finansiert av staten (85 %).

Mitt engasjement i denne saken bunner i at jeg hørte om en elev som fikk en bedre skolehverdag ved å bytte fra den offentlig kommunale skole til Montesorriskolen. Å ha den muligheten i Alta er viktig for den det gjelder. AP, SP, SV og Rødt har en felles plattform i å "ta" det som ikke er statlig eller kommunalt. Etter mitt syn er det dårlig politikk.

Valgfrihet kommer med flere tilbud, andre løsninger. Ikke til forkleinelse for offentlig kommunale grunnskoler; men som et viktig supplement for den det gjelder. Det er derfor dårlig politikk når regjeringen stadig strammer inn for friskolene. Da overlater man alternative skoletilbud til dem som kan betale for at barna går på en annen skole. Alternativet blir dermed for de rike.

For oss i Høyre er valgfrihet en verdi i seg selv. Hvis ikke regjeringen snur; håper jeg at SV er med på å sikre at AKG og Montessori fortsatt skal kunne gi tilbud til elever i Alta. Det fortjener elevene!

Heidi Bjørkli

Alta Høyre