«Et blankt nei til elektrifisering av Melkøya er uansvarlig», sier leder av Finnmark Arbeiderparti, Kristina Hansen, til Altaposten fredag 4. august.

Slett ikke overraskende, med tanke på tidligere diffuse uttalelser og vedtak omhyggelig innpakket i bomull; for Finnmark Arbeiderparti er lojalitet til partiledelsen i sør tydeligvis viktigere enn lojaliteten til et overveldende flertall av Finnmarks egen befolkning, som har sagt et krystallklart nei til elektrifisering av Melkøya før fylket er sikret nok strøm til eksisterende og planlagte industrietableringer.

Hansens uheldige dobbeltrolle som leder av fylkespartiet og statssekretær i regjeringsapparatet kan kanskje forklare den manglende viljen til å lytte til egne velgere i hjemfylket; at statsminister Jonas, olje- og energiminister Aasland og til alt overmål finnmarkingen (!) Marianne Sivertsen Næss ønsker å overkjøre folkemeningen og tvinge gjennom en elektrifisering, hersker det jo ingen som helst tvil om. At man på den måten legger beslag på all tilgjengelig kraft og i realiteten hindrer verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket og landsdelen vår bekymrer dem åpenbart ikke.

Men politikk er i sannhet snodige greier – for hva er så alternativet? Høyre med Erna og Oslo-representanten Nikolai Astrup, for eksempel…? Morsom tanke – men med all mulig respekt; det er jo bare til å le høyt av, dersom man ønsker en forandring i denne saken. Høyre er jo bare enda mer av det samme; helt på linje med Equinor og sin angivelige «hovedmotstander» Arbeiderpartiet også her. Så prøver selvfølgelig også deres nordnorske politikere – som vi har sett flere eksempler på – etter fattig evne å «fortolke» og bortforklare dette. Det er jo valg snart. Og utrolig nok; folk biter på…

Ikke det minste rart at Erna en drøy måned før valget er mer interessert i å sparke fotball på Ekebergsletta og snakke om alt mulig annet når hun er på en kjapp valgfleskutdeling i Nord-Norge.

At Trygve Slagsvold Vedum skuffende nok ikke virker særlig interessert i å ta Senterpartiets eget landsmøtevedtak i denne saken på alvor er vel heller ikke spesielt overraskende – det er som kjent makta som rår. Da får heller partidemokratiet og lokaldemokratiet vike…

Og som vi husker; i april stemte altså Fremskrittspartiet – som ellers har gått svært hardt ut mot «erkefienden» Arbeiderpartiet i denne saken – sammen med nettopp Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre for at bukken skal få lov til å passe havresekken. Altså at regjeringen v/Olje- og energidepartementet alene kan avgjøre denne saken, uten at saken legges frem for Stortinget. Helt uforståelig, for å bruke Alta FrPs Odd Erling Mikalsens egne ord…

Tilliten til våre folkevalgte er synkende; politikerforakt er jo et kjent begrep – og stadig økende, dessverre. Det er selvfølgelig bekymringsfullt. Forakt for folkemeningen – velgerforakt – er heller ikke et ukjent fenomen, som vi har sett. Kanskje en del av våre politikere – stort sett uavhengig av politisk ståsted – snart må begynne å ta inn over seg at de to tingene henger nært sammen…

Magnar Leinan