Først tømmer politisk ledelse og administrasjon parkeringsfondet. Et fond som ble opprettet for å bruke til trafikksikkerhets tiltak i kommunen. Nå er fondet tomt men hva skjer?

Joda, kommunedirektøren legger i sitt budsjett forslag frem å øke parkeringsavgiften med 5 kroner fra 25 til 30 kr. pr. time for parkering i Sentrum. Om ikke dette var nok, legger kommunallederen for Tekniske Tjenester ytterlige på 5 kroner til 35 kr. timen for parkering i Sentrum. Plutselig får folket en økning per time på 10 kroner for å kunne handle i Sentrum.

Hadde enda disse pengene gått til parkeringsfondet og trafikksikkerhet. Nei da, disse går rett inn i drifta av kommunen. Dette har politisk ledelse bestemt for noen år siden med sitt flertall.

Parkeringsetaten bygges stadig ned, den burde heller bygges opp. Mener vi snart bare har to parkeringsbetjenter igjen ute til å holde orden på «melkekua» som parkering er blitt.

Dessverre vet folket at det er lite kontroll og lar være å betale dagens avgift på 25 kroner. Men øke den til 35 kroner uten kontrollmulighet, ja det skal vi, forstå det den som vil.

Så sier administrasjon under budsjettfremleggelsen til politikerne: Dette gjøres for å tvinge folket til å bruke bussen. En buss som nesten bare følger hovedveien og med få unntak går inn i boligfelta. Hvordan skal folket og eldre mennesker komme seg til Sentrum uten bilen?

Var på en orientering om dagens bussruter med den ansvarlige i Alta kommune som var fornøyd med dagens buss ruter. I ettertid ser undertegnede en storm av klager fra alle hold til hva som er blitt vedtatt av kommunen og fylkeskommunen.

Trodde det var viktig å få folket inn i Sentrum for å beholde et godt næringsliv. Nei da, her gjør vi alt for å tømme sentrum for folk.

Hva skjer utover våren når hele den kommunale administrasjon flytter fra rådhuset til Alta Sentrum. Fleipete sagt, skal Sentrum nå tømmes for biler og folk, så kommunalt ansatte skal få muligheten til å parkere eller skal dem også tvinges til å ta bussen.

Jeg husker godt lovnaden den gamle rådmannen kom med fra talerstolen i kommunestyret: «Ingen kommunalt ansatte skulle ha gratis parkering i Sentrum» når administrasjon ble flyttet.

Jeg vil se rekken av kommunalt ansatte som står i snøstormen langs E6 og venter på bussen. Lykke til med planlegginga for de ansatte.

Svein Berg

Alta FrP