Alta Høyre ønsker et pilotprosjekt der Alta kommune får drifte Alta videregående selv; vi har muskelen, ambisjonene og næringslivet til å skape en bedre skole der flere elever fullfører.

Skole og utdannelse er nøkkelen til arbeidslivet. Vi vet at de som fullfører videregående skole med vitnemål eller fagbrev, har større sannsynlighet for å stå lenger og tryggere i arbeidslivet. I dag er det 2 av 5 som ikke fullfører videregående i løpet av seks år og tallet er enda høyere i Finnmark. Derfor trenger vi et løft for videregående.

Alta Videregående har vært underfinansiert i flere år av Finnmark fylkeskommune. Til tross for at vi har 40 prosent av elevmassen, brukes kun 30 prosent av budsjett for videregående skole på elevmassen i Alta. Satt på spissen er elvene våre, i fylkeskommunens øyne, mindre vært. De får mindre penger til skolebygg, sløydsaler, lærebøker og bibliotekene. Dette er urettferdig for ungdommen i Alta og rammer næringslivet i Alta og vår region.

Det er lettere å få unge til å bli i kommunen, enn å skulle hente kompetanse fra andre steder. I dag har vi et godt samarbeid mellom Alta videregående og næringslivet, mange av elvene på videregående går rett ut i arbeidslivet lokalt eller videre på universitet her i Alta. Men det er stor mangel på IKT-kompetanse i hele landet og spesielt i nord.

Likevel opplevde vi at fylkeskommunen flyttet IKT-linjen på videregående til fra Alta til Vardø. Det gjør rekruteringen krevende når nesten alle praksisplassene er her i Alta. Alta Høyre vil at vår videregående skal spille mer på lag med det lokale arbeids- og næringslivet. Vi må sørge for at bedriftene får kompetansen de trenger og at bedriftene tilbake stiller med lærlingplasser lokalt. Det er de i dag, og derfor må det bli slutt på at Finnmark fylkeskommune bruker videregående skoler som distriktspolitikk fremfor skolepolitikk.

Alta kommunene drifter i dag både barne-, ungdomsskole og barnehage. Vi i Alta Høyre har tro på at vi kan skape en enda bedre skole, med høyere grad av gjennomføring, dersom vi får til et prøveprosjekt med å ta over driften av videregående. Målet er ikke bare å sørge for at Alta faktisk blir prioritert, men å sørge som sømløse overganger mellom skolenivåene, slik at flere fullfører og kommer seg ut i arbeidsliv.

Stoltenberg-utvalget pekte nettopp på at elever som strever faglig eller sosialt er utsatte i overgangene mellom skolenivåene, og at gutter er mer utsatt enn jenter. Derfor er fokus på gode overganger viktig.

Mye tyder på at tettere sammenkobling mellom de ulike delene av skolenivåene kan påvirke skoleresultatene, frafallet og kvaliteten på informasjonsflyt mellom skolenivåene. Det kan løfte de svake elevene og særlig guttene i skolen. Samtidig som elvene trives og får trygge overganger. Derfor er det vært å prøve ut nye løsninger.

Derfor vil Alta Høyre gjennomføre et prøveprosjekt der Alta Videregående skal legges under kommunal regi, sånn at skolen kan utvikle seg i takt med lokalsamfunnets egentlige behov. Til det beste for Alta og ikke minst ungdommen.

Alex Bjørkmann

Ordførerkandidat

Alta Høyre