E45 Kløfta er et prosjekt som er høyt prioritert av Statens vegvesen, Senterpartiet støtter denne prioriteringen. Dette fordi at Kløfta er porten inn og ut av Finnmark. Men som følge av den stramme økonomiske situasjonen, vil flere samferdselsprosjekter utsettes.

Det betyr at det ikke startes opp noen prosjekt med kostnad over 1 mrd. Kroner neste år. Kløfta har en prognose på 1,2 milliarder fra Statens vegvesen.

SV har imidlertid i sitt alternative statsbudsjett funnet penger til to store prosjekt neste år, Røldalstunnelen og Sørfoldtunnelene, men de har altså ikke funnet penger til E45 Kløfta, et prosjekt de dermed nedprioriterer.

Det er krig og energikrise i Europa og høy prisvekst. Regjeringens svar på dette er et ansvarlig og balansert budsjett, som bidrar til trygghet i folks hverdag. Samferdselsprosjektene har blitt betraktelig dyrere å bygge ut, med den prisveksten vi opplever i dag. Vi får rett og slett mindre samferdsel for de pengene vi bruker.

Senterpartiet jobber langs flere spor for å få ned kostnadene, og dermed sørge for at vi kan få bygd ut flere veiprosjekt. Vi ønsker å få ned kostnadene på de største prosjektene gjennom å redusere fartsgrensene fra 110 km/t til 100 km/t eller 90 km/t, eller vurdere 2/3-felt i stedet for 4- felt. På den måten kan vi frigjøre penger til viktige prosjekt som E45 Kløfta.

Frp har styrt samferdselspolitikken det meste av tiden siden 2013, og dannet flertall for statsbudsjettet i alle årene fra 2013 til 2021. Dersom viljen hadde vært tilstede hos Frp kunne de prioritert E45 Kløfta, men viljen har ikke vært tilstede og dermed har ikke E45 blitt prioritert med Frp i førersetet.

Senterpartiet vil prioritere E45 Kløfta, forhåpentligvis blir det økonomiske handlingsrommet større, det vil gi oss muligheten til å sørge for oppstart på dette prosjektet.

Geir Iversen (Sp)

Stortingsrepresentant